Thursday, April 12, 2012

Sugilanon Ni Tita Linda

Ni Tita Linda Belayro

Sinbad – Hari It Mga Pirata

Guinakilaea nga Hari it mga pirata si Sinbad. Kumpleto si Sinbad sa armas ag mga igdaeapat, eakip eon ro mga pagkaon.

Sa oras ngato, idto sanda sa dagat Samtang naga paeayag sanda sa Carribean, hasubeang nanda ro sambilog pa nga puno it pirata nga si Grako. Sa mga nakakita, mabahoe nga tawo si Grako ag kaping mapintas.

Pag eapit ko andang barko, guin manduan ni Grako paagi sa sinyas nga magsaludo kana si Sinbad. Ogaling owa magsunod si Sinbad. Nag away ro daywa. Nag kasugot nga kon sin-o ro mapirde kanda, mangin ulipon nana ag itao pa ro andang mga manggad sa andang pag away.

Napirde si Grako busa nangin ulipon si Grako eakip ro anang mga kabig. Nagpadueong sanda sa isaeang ka Isla nga naga eotaw kon amat ag naga kaduea man kon amat. Pag abot nanda maeapit sa Isla, guin haboy ro espada ni Sinbad ag tumunga ro Isla. Nagpanaog ro tanan. Nagpaayaw-ayaw sanda it pagkaon ag mansig hakot ro tanan.

Owa sanda nakasayod nga tasado ro pagtunga ko Isla. Nakabalik sanday Sinbad sa bapor ogaling haaywanan sanday Grako nga nagpinaayaw – ayaw pa sa pagkaon. Haabutan sanda it taob ag naduea dayon ro Isla.

Samtang sanday Sinbad hay naka paeayo eot-a. Pag abot sa isaeang ka banwa, naga hueat ag naga hugyaw ro mga tawo. Sayod sanda nga maga panupod eon man si Sinbad sa mga pobre ag maka eo-euoy it sari saring pagkaon ag kwarta. /MP

No comments: