Tuesday, February 03, 2015

Sugilanon Ni Tita Linda

Haring Rahab – Maakop Nga Hari
Ni Tita Linda Belayro
Kilaea sa bilog nga kaharian ro pagkamaakop ni Haring Rahab. Ro tanan nga kutob mailaan ko anang mata hay bo-ot nana nga angkunon. Busa guina tago ko mga tawo ro mga mahayga nga bagay ag igdaeapat ay basi makursunadahan kong hari. Maskin may asawa eon ro babaye ag magustuhan nana hay owa it makabalibad. Nagapangamuyo eon lang ro mga tawo nga basi kon may makapabag-o kana sa anang batasan.

Isaeang adlaw, samtang naga tindog si Haring Rahab sa balkon, may nakita imaw nga daeaga nga nagatikang sa karsada. Mahaba ro anang buhok ag maputi rong pamanit.


Pagkakita kana it hari hay nabighani imaw. Guinpatawag nana ro anang ministro agod ipaatubang kana rong daeaga. Bo-ot ko hari nga obrahon nga isaea sa anang asawa. 


Ko agahon ngaron, plano ko daeaga nga taw-an it leksyon rong hari. Haum man imaw kon nano ro matabo kana kon indi nana mapasugot sa anang kundisyon ro hari. Guin hinyo nana sa mga tawo nga mag pu-asa sa kadaeag-an ko anang plano.


Nagpasugot ro daeaga nga mag-atubang sa hari. Nagpasaeamat imaw nga maka atubang sa hari. Guin tao nana ro anang tatlong ka kondisyon parabil magtener sa palasyo. 


Una nga kondisyon: Sa adlaw imaw maga katoeog ag sa gabi-e maga obra.


Pangaywa: Maga-ilis imaw it eambong kon mag-uean.


Pangatlo: Kon magkaon hay sa madueom ag bukon it mahayag.


Bangod sa kaila it hari kana, nagpasugot rong hari ag guinpermahan pa rong kasugtanan ko anang dogalingong dugo. Nag estar sa palasyo rong daeaga. Nangin amiga nana rong tanan nga asawa it hari. Amigo man nana ro mga tawohan sa palasyo. Sa unang adlaw, sige rong trabaho sa gabi-I ag naga katoeog sa adlaw samtang naga katoeog man rong hari sa gabi-i. Sa pangaywa nga adlaw, idto imaw guina daehi it pagkaon sa madueom. Guintipon nana ro mga sari-saring pagkaon ag guin tao sa mga tawo sa liwan it palasyo. Bo-ot imaw nga maka-iba kong hari, ugaling mahigko pa imaw bangod owa pa naga uean nga anang inog paligos. Ogaling kon gabi-i naga paligos imaw ag ana man nga isuksuk ro anang eagi nga eambong agod makita it hari nga owa pa imaw makapaligos.


Indi man mapilit ko hari rong daeaga bangod may pinirmahan imaw nga kasugtanan. Bangod sa daeaga, amat-amat nga nag iba rong pagkasueok it hari. Nangin maeapit imaw sa daeaga nga nagatatap it mayad sa hari. Sa kabuhayon eon nana nga pagtener sa palasyo, nangin maeapit kana ro mga tawo eabi guid ro mga unga it hari. Guin tipon nana ro mga asawa ag guin tun-an it pagtrabaho. Guinpatindugan man nana it eskwelahan ro mga unga it hari. Tungod sa kahugod ag abilidad ko daeaga, napapati nana ro hari ag guin sentro ro anang atensyon sa kamaeayran ko mga pumueuyo. 


Ko ulihi, namatay rong hari ag ro daeaga rong guinpili ko mga tawo nga mangin reyna. Rong dating maakop nga hari hay nangin mabuot sa mga tawo ag sa anang pagtaliwan, nakalibre ro mga tawo sa pagkamaakop kong hari. 


Makaron, isaeang ka mauswagon nga kaharian rong guina dumaeahan it isaeang ka maisog ag mahugod nga reyna. /MP

No comments: