Friday, December 19, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda

Doble-Karang Kabog
Ni Tita Linda Belayro

Isaeang adlaw, nag-abot rong inang maya agud magsugid nga ro anang buto nga isiw hay guinkaon it mga ilo o fox. Naakig it duro ro Agila nga pinuno it mga pispis. Guintipon nana tanan ro mga pispis agod hambaean kon baea makipag-away sanda sa mga sapat nga naga kamang sa eogta. 

Sa andang pagtililipon nagkasugot rong tanan ag ha-om sanda sa pakikipag-away. Nagpadaea it mensahero nga saeampati ro mga pispis idto sa lugar it mga sapat. Guin baton ro ayat it mga sapat. 

Idto sanda magakita sa maeapad nga kaeati-an. Umabot rong adlaw it pagtu-os. Nagtililipon tanan ro mga hayop ag isaea ro kabog nga guin imbita it mga sapat. Nagpamalibad ro kabog bangod isaea kuno imaw nga pispis tungod sa anang pakpak. Guinkangay man ro kabog it agila agod madugangan ro andang kaapin ogaling nagpamalibad ro kabog. Bukon kuno imaw it pispis tungod owa imaw it baeahibo ag mga pakpak.

Nagkita ro daywang ka grupo sa maeapit nga kaeati-an. Nagdueom rong kaeangitan bangod sa kaabo abo nga mga pispis. Nagumpisa it tusik ag angkit ro mga pispis sa eawas it mga sapat hasta nagsueog rong dugo. Sobrang eaea rong mga angkit ag sugod ko mga pispis ag ibang insekto sa mga hayop nga may dalit. Owa guid it nabuhin sa mga pispis bangod maabtik sanda nga naka eopad pagkatapos it sugod. 

Nagdaeaeagan ro mga sapat. Bosa nagdaug ro mga pispis. Nagselebrar it kadaeag-an rong tanan kutob sa may mga pakpak. Nagtambong man ro kabog. Pagkakilaea kana it Agila, guintabog imaw tungod bukon imaw it pispis. Nagadto man imaw sa mga sapat agod magtao ko anang simpatiya, ogaling guintabog man imaw ko elepante tungod isaea imaw ka pispis. 

Duro rong kahuya it kabog. Halin kato, owa eon imaw naga guwa guwa kon adlaw tungod nahuya imaw magpakita sa mga sapat ag pispis. Idto imaw nagapanago sa mga uengib ag naga guwa nga doble-kara tungod owa imaw it guina kabig kon imaw hay sapat o pispis. Kon gabi-e eang naga guwa du kabog sa anang uengib. /MP

No comments: