Tuesday, December 09, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda

Ro Gahum Ni Elijah
Ni Tita Linda Belayro

Pagkataliwan it tatlong dag-on nga tag gutom sa kaharian ni Haring Ahab, guin tawag it Diyos si Elijah. Guin sugo imaw nga mag-atubang sa hari ag hambaeon nga pagapunduhon eon rong gutom ag padaehan pa sanda it uean. Imbis nga magpasaeamat ro hari, guin basoe pa nana si Elijah nga imaw rong dahilan it gutom sa anang kaharian.

Mas naakig pag guid ro hari nga tipunon ro anang mga sakup kaibahan ko anang 850 ka mga peke nga mga pari. Sa tunga kong mga pomoeoyo, guin padumdum ni Elijah “hin-uno pa kinyo maduea ro inyong pagduha duha? Hin-uno pa magmukeat ro inyong mga mata sa kamatuoran? Owa guid it nag-apin kay Elijah ag guinhibaygan eang imaw kong mga peke nga Pari ni Ahab. 

Guin ayat ni Elijah rong mga peke nga pari. Nangayo imaw it pilang bilog nga baka agod ihaead sa andang Diyos-Diyos. Kon matuod ro andang guina tu-ohan nga Diyos, pagapadaehan sanda it kaeayo agod sunugon ro andang haead. Guin himo rong tanan ko mga peke nga pari, halin sa agahon hasta mahapon nga pagpangamuyo sa andang Diyos nga si Baal, ogaling owa guid it kaeayo nga nana-og.

Makaron, si Elijah eon man rong nagpakita ko anang gahum. Guin hueay hueay nana rong pilang ka baka ag guin pabubu-an pa it tubi ro karne. Nagpangamuyo si Elijah nga ipakita ro anang gahum agod magapati ro mga tawo. 

Ma-angan angan, nanaog rong kaeayo halin sa eangit ag kinaon rong tanan nga kutob haead. Hakita kong tanan ro natabo. Naakig rong asawa ni Ahab nga si Jezebel. Guinpadakop si Elijah agod patyon. Nanago si Elijah sa kagueangan ag idto guinbuhos nana rong kasakit ko anang baeatyagon. 

Maskin guinpakita eon sa tawo rong gahum it Diyos, imaw guid lang rong isaeahanon nga naga-tuo sa buhi nga Diyos. Guin paeogpay it Diyos si Elijah. Guin padaehan imaw it anghel nga may pagkaon. Una anay imaw nagtener sa kagueangan agod makapahuway ag makapuwasa. /MP

No comments: