Thursday, October 15, 2015

Sugilanon Ni Tita Linda Ni Tita Linda Belayro

Manok Ni Bastian

Maila-on mag-alila it manok si Bastian. Kaibahan ko gina alila nana nga manok hay ro isaeang ka isiw nga may baliskad it pak-pak. Gin alila-an nana ro isiw hasta nagbahoe, ogaling gina pintasan it ibang manok bangod maeaw-ay ro itsura. Naeo-oy si Bastian, ngani ana nga gin-paea-in.

Isaeang adlaw, may magueang nga nag-agi sa baeay ni Bastian nga naga pakalimos.Gin tao ni Bastian ro nabilin nana nga humay sa magueang. Bilang pasaeamat, gin hapeos nana rong isiw ni Bastian ag nagpanaw.

Nabati-an ni Bastian ro pag-inubo ko anang ina sa ibabaw. Oras eon nga anang pa-imnun it boeong ogaling uwa imaw it kwarta. May nag pundo nga saeakyan sa tungod ko andang baeay. Naga usoy it inugbueang nga manok. Gin baligya tanan ni Bastian ro anang manok eowas sa anang may baliskad nga pak-pak.

Ko agahon ngaron, nagsaeampitan ro anang barkada nga mag adto sa bueangan. Nagmunot si Bastian daea ro anang manok. Pag-abot idto, abo nga naga pinusta, pati ro mga barkada ni Bastian. Nag da-ug rong manok ko mga manggaranon nga manog-bueang.
Kat owa eon it nagsukoe, gin-ayat ko mga tahor ro manok ni Bastian. Andang gin suk-ean. Ogaling may sangka magueang nga nag pusta sa manok ni Bastian. Nagdaug. Hasta abo eon ro nag pusta. Naperde tanan ro mga manok ko manok ni Bastian. Nag-uli si Bastian nga puno it kwarta ro anang boesa.

Halin kato, ginapangayaw si Bastian agod magbakae ko anang manok. Abo man ro buot mag bakae ko anang manok nga baliskad ro anang pak-pak. Uwa gid nana igbaligya.  Ana abing palahian. Nag asenso si Bastian ag owa gid naga kalipat sa Diyos. Nagabulig man imaw sa mga tawong naga dangup kana. /MP

No comments: