Thursday, November 06, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda Ni Tita Linda Belayro

Hueuwarang Manogturo

Sa lugar it mga Ati sa Zambales natawo si Arita. Bukon imaw it kapareho ko ibang mga Ati nga kontento eamang nga magpakalimos ag guina inom rong pinakalimosan. Samtang ro mga eaeaki hay nagapanikop it ueang sa suba ag guina eamhay sa gawad ag gutaw para sa andang ilabas ag ihapon. Pagkatapos it ihapon, naga suguilanon dayon sanda sa libot it dap-ong ag kon duygon hay una eon lang sanda man matueog sa idaeum it kahoy o siin nga masilungan.

Handum ni Arita nga makatalimwas sa anang miserableng kahimtangan. Guin eapas nana rong kaugali-an it tribo. Sa edad nga trese dag-on hay ipaasawa eon imaw sa sangka Ati nga eaeaki. Mataas ro handum ni Arita. Bu-ot nana nga mabuligan ro anang isig ka Ati.

Ko isaeang agahon ngaron, samtang naga eaba imaw sa isaeang ka busay, may nag-agi nga babaye agod magpalibanaw ko anang siki. Hakita nana si Arita ag nababasa sa anang mata nga may maeab-ot nga swerte bangod sa anang kahugod. Sa mapig-od nanda nga pagsuguilanon, nagpahinuhod nana si Arita nga boe-on nga kabulig. Nagpasugot si Arita maskin indi magsugot ro anang ina. Isa-eang ka pagpasimpaead ro anang pagahimu-on.

Bangod sa kahugod ni Arita, naila-an ro anang serbisyo. Isaeang ka manogturo si Mrs. Satero sa primary ag tanan nga tu-eon-an hay guinabinasa ni Arita. Ko olihi nag-antiguhan eon imaw magsueat ag magbasa. Napan-uhan ni Mrs. Satero nga interesado nga mageskwela si Arita. Sa edad nga trese anyos nag umpesa imaw sa grade one hasta nakatapos sa mataas nga eskuylahan. Guin patun-an pagid imaw hasta sa kolehiyo. Nagtu-on si Arita agud mangin maestra. Nakatapos it kurso sa pagkamaestra si Arita. Ro una nana nga guinobra hay nag-uli imaw sa andang lugar ag guintipon rong tanan nga kabataang Ati. Sa bulig it mga kaeaeakihan, nakapatindog sanda it isaeang ka kamalig agud idto tun-an it pagsueat ag pagbasa ro mga inunga. Sa bulig ni Mrs. Satero, guin tun-an man ro mga kababayen-an it pagtahi, pageaha ag pagobra it basket human sa  oway, butong, nito, ag buli.

Nakaabot sa Mayor it banwa paagi sa kapitan it barangay rong guin himo ni Arita. Bosa guinpatindugan sanda it eskwelahan. May mga negosyante nga nagdonar it mga igdaeapat sa eskuylahan kapareho it tueon-an, papel ag iba pang igdaeapat it mga eskuyla. Nageapta rong balita. May mga reporter it radio ag peryodiko nga nag-abot sa lugar ni Arita. Guin baehag imaw sa mga pahayagan ag nangin bukang-bibig rong pangaean ni Aritang Ati. Guintaw-an imaw it plake bilang pagkilaea sa anang pagka Huwarang Manugturo. Nagapati si Arita nga maskin ano ro imong kolor ag ikaw hay may handum, guinabaton ka it sosyodad eabi guid sa tagipusu-on it mga tawo nga imong habuligan. /MP

No comments: