Thursday, November 27, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda

Haeaw Sa Kabuhi Ni
Pangulong Ramon Magsaysay

Si Anhing Pangueong Ramon Magsaysay rong guina bansagan nga tsampyon it mga masang Pilipino. Imaw ro kauna-unahang pangueo nga nagsuksok it Barong Tagalog sa adlaw ko anang inagurasyon. Imaw man rong unang Pangueo nga nag bukas kong puertahan it Palasyo it Malakanyang sa adlaw ko anang inagurasyon bilang Pangueo it Pilipinas. Palangga na guid ro mga tawong kubos, ag palangga man imaw ko mga tawo, eabi guid ro mga kubos ag mga ordinaryong tawo.

Kat imaw eon rong Pangueo it Pilipinas, may mga reklamo nga nakaabot kana nga ro mga tawo nga nagabantay it saeakyan sa highway halin sa mga probinsya paadto sa Manila hay owa guina parahe ag pasakyon sa andang saeakyan, eabi guid kon abo sanda it bagahe. Imbis nga ipatawag nana rong hepe it departamento it transportasyon, imaw mismo ro nagbisita ag magpangusisa agod tukibon kon matuod rong mga reklamo.

Ko isaeang agahon ngaron, temprano pa hay ana eon guin tawag rong drayber, sumakay sa saeakyan ag magpahatod sa anang bo-ot bisitahan. Nagsuksok imaw it ordinaryong eambong, naka kaeo it maeapad ag nakatsinelas nga may daea nga eakpon. 

Sa isaeang lugar, guin papundo nana ro sa-eakyan ag nana-og imaw sa anang kotse. Anang guin papanaw ro drayber daea ro saeakyan. Idto nana guin paparking sa idaeom it kahoy it Acacia, mga sien metros ro eayo. Anang guin singhanan do drayber nga bumalik imaw kon makita nanang ginapaypay eon imaw nga bumalik. 

Nagtindog si Pangueong Magsaysay sa binit it karsada. May nag-agi nga saeakyan. Anang guinparahan, ogaling owa guid imaw pagparahe. Pagkataliwan it napueong minutes, may umagi eon man nga saeakyan ag imaw man rong natabo. Ko olihe may nagapadueong eon man nga saeakyan. Tumindog imaw sa tunga it karsada. Hapilitan nga magpundo rong saeakyan. Guin hukas nana ro anang kaeo. Nana-og rong konduktor ag hakilaea nga si Pangueong Magsaysay gali. Hinadlukan rong drayber ag konduktor. 

Guinpaypay ni Magsaysay ro anang drayber ag dayon umabot man. Dayon bumalik sanda sa Palasyo it Malakanyang sa Manila. Nagpadayon mat-a it pagbyahe ratong bus nga andang guin parahan. 

Napamatud-an ni Pangueong Magsaysay nga matuod rong mga reklamo it mga tawo. Pagka-aga guin patawag ni Pangueong Magsaysay tanan rong mga operator it saeakyan nga naga biyahe sa tanan nga parte it Luzon. Anang guin walihan sanda nga ro serbisyo publiko hay uwa it guina pili ag dapat tanan tanan ro naga kinahangean it serbisyo pareho it transportasyon hay dapat serbihan. Tanan ro pagpadumdum hay guin laygay sa tanan nga operators it busses. 

Halin kato owa eun it reklamo hanongod sa saeakyan nga nagaabot sa Palasyo it Malakanyang. /MP

No comments: