Thursday, June 18, 2015

Suguilanon Ni Tita Linda

Magkakapid Nga Banwa
Ni Tita Linda Belayro

Kato anay nga tiyempo, owa pa iya ro mga dumo-eo-ong nga Kastila, rong banwa it Tangalan ag Ibajay hay sangka banwa eamang. Guina pamunu-an it isaeang ka datu. Bangod sa kabahoe ko anang guina dumaeahan, nagpili imaw it mga engkargado o datu-datu sa kada lugar agod magdumaea sa mga tawo. Rondayang mga engkargados hay nangin gamhanan tungod sanda rong da-eangpan it mga tawo ko andang mga problema.

Isaeang adlaw, ro mga tawo sa isaeang ka lugar hay nag aeagawan ko andang hayopan. Ro mga hayopan hay pagusto it warang ag guina dakop it iba, bosa nagakaduea. Indi eon maka-uli sa tag-ana. Imaw man ro mga tanum nga prutas, hay guina ani man ko iba ag owa eon it naabtan ro mga tag-ana. Nagdangup sanda sa andang pinuno. 

Bangod maeapit ro mga engkargado ag may guina paboran nga ibang tawo, guina apinan nanda rong andang paborito. Tungod kara, guin patawag kong pinakapinuno ro mga engkargado. Maskin sa atubadngan eon sanda it pinakapinuno, una guihapon ro andang pag-inaway. Ro kada isaea hay owa it pagpaubos. 

Nagdesisyon rong pinakapinuno nga kinahangean tunga-on rong maeapad nanda nga guina pamunu-an. Paga butangan it kutod o boundery ag indi eon dapat magpasilabot ro kada isaea kon si-in sanda nahamtang.

Ro bukid it Campo Verde rong kutod kong daywang ka lugar. Halin kato, may kaugalingon eon nga tagdumaeahan ro kada banwa. May kaugalingon man nga tindahan, eskwelahan ag simbahan. Ro mga tawo hay nagpili it andang taga dumaea pagkamatay ko mga duma-an nga pinuno. /MP

No comments: