Wednesday, March 02, 2016

ANTIGONG ESPIHO


Si Prinsesa Nicole hay may pagka suplada. Dahil sa parayaw imaw it hari, owa imaw gina supta ko mga anang gina pintasan. May isaeang ka bruha nga naga estar sa ruyong kaharian. Imaw ra hay nagaguwa eamang kon magbakae ko anang pagkaon sa tindahan. Tag naga agi imaw sa palasyo,  hakita nana ro Prinsesa . 
    Bangod sa anang maeaw-ay nga hitsura ag mahigko pa ro anang eambong, guin hibaygan imaw it Prinsesa. Nahuy-an rong bruha. Busa, insigida anang gin sumpa rong Prinsesa, gin sueod imaw sa saeaming. Indi imaw makita ogaling makita nana rong tanan sa anang palibot. Halin kato, naduea si Prinsesa Nicole sa kaharian. Owa it nakasayod kon si-in imaw busa nangin masinueob-on rong hari ag reyna.
    Samtang, kada agi sa espiho it mga tawo, sige man ro anang sininggit ogaling indi imaw mabati-an. Perme imaw nga naga tangis  tungod sa kahidlaw sa anang ginikanan. Makataliwan ro mga binuean, agod malipatan kong hari ro anang unga, gin pasubasta nana rong tanan nga igdaeapat ag hampangan ni Nicole pati rong espiho.
    May isaeang ka mailaon sa antigo nga mga igdaeapat nga naka bakae ko espiho. Anang gin daea sa ibang kaharian. Hakita it prinsipe ratong espiho ag anang gin bakae. May gin hiwat nga okasyon sa kaharian it prinsipe, anang kaadlawan. Samtang naga kasadya rong tanan, rong alila nanang kuring hay may hakita nga eanggam. Sa anang pag-eutos, habunggu-an nana rong espiho ag nahueog sa saeog. Nakaguwa rong prinsesa. Hakibot imaw ham-an nga abong tawo sa kaharian.
    Pagkakita kana it prinsipe, gin pangutana imaw kon taga si-in imaw ag kon paalin imaw naka abot sa rayang kaharian. Agod masiguro ko prinsipe, gin daea nana rong prinsesa sa andang kaharian. 
Pagkakita kana ko anang amang hari, duro gid ro anang kalipay. Owa mabuhayi, gin kasae rong daywa. Sa pag-uli it prinsipe sa anang kaharian, anang gin taw-an it kolentas ro anang alilang kuring bilang pasaeamat sa paglibre sa prinsesa./MP

No comments: