Monday, March 21, 2016

 

IKAW RO NAGPATAY KAY NANAY


    Indi baea masakit batyagon nga ikaw ro nagpatay sa imong ina? Gin palangga ka nana ag gin haead ro anang kabuhi agud ikaw hay mangin tawo.

  Ilo eon si Abel sa edad nga 12 años. Imaw ro nagabuhi sa anang kaugalingon paagi sa pag pueot ag pag baligya it plastic ag dyaryo. Gin aywan sanda ko andang ama nga hanangda sa sugae ag inom. Perme nana nga ginasakit ro anang asawa kon owa it ita-o nga kwarta. Nakikita ni Abel ro pagsakit sa anang ina. “Amat-amat mo nga ginapatay si nanay.” Rondaya ro ana nga ginasanbit sa duro nga kaakig sa anang ama.

  Bangod sa kahugod ko anang ina, gin patun-an nana ro anang kamagueangan nga unga nga si Kardo.Tanan rong anang kinitaan sa pag labada ag pagbaligya it isda hay anang ginapadaea kay Kardo sa syudad. 

    

Makataliwan ro sang dag-on, nag-uli si Kardo nga maniwang ag mahaba rong buhok ag balbas. Nagumon sa aeak ag sugae si Kardo. Duro gid ro kaakig ni Abel sa anang magueang. Samtang sanda hay nagati-is nga owa haeos it maka-on, hayra si Kardo nagpasasa sa anang kaugalingon halin sa hugod ko anang ina. Nagdugang rong ka-akig ni Abel. “Ikaw rong amat-amat nga gapatay kay nanay.” Raya eon man ro anang gina balik-balik.

 Kat indi eon nana mapunggan ro anang kaakig, nabuytan nana rong tukeang it bintana ag gin eampos kay Kardo. Natama-an sa ueo si Kardo ag nalipong. Abo nga dugo rong nagguwa. Pagkakita ko anang ina, inatake imaw sa tagipusu-on ag natumba. Owa it mahimo si Abel kundi magpatabang. Gindaea ro anang ina ag si Kardo sa ospital ogaling owa nasalbar ro anang ina. Nabuhi si Kardo apang indi eon nana maibalik ro kabuhi ko anang ina.

    Samtang si Abel hay sige ro anang sininggit. “Ikaw ro nagpatay kay nanay.” Gindaea sa mental ospital si Abel. Sa sige nga pagbueong ag pagtatap ni Kardo, amat-amat nga naduea ro pagsininggit ni Abel. Hakita nana ro pag bag-o ko anang magueang. Ha-umpawan si Abel ag nakaguwa imaw sa ospital. Nag usoy it trabaho si Kardo samtang nagbalik sa pagbaligya it plastic ag dyaryo si Abel. Gin eobong sa lipat ni Abel rong tanan. Nakamaeas-mas man imaw nga may parte man imaw sa kamatayon ko anang ina bangod sa anang kaakig. Kon nagpa ino-ino imaw it maeawig, basi buhi pa makaron ro anang ina.

  Kon amat may naga-abot sa atong kabuhi nga imaw ro naga pabag-o kong tanan. Kabuhi ko anang ina ro gin baylo para sa pag bag-o ni Kardo ag ni Abel./MP


1 comment:

Credit Loan said...

Are you in need of a loan? Do you want to pay off your bills? Do you want to be financially stable? All you have to do is to contact us for more information on how to get started and get the loan you desire. This offer is open to all that will be able to repay back in due time. Note-that repayment time frame is negotiable and at interest rate of 3% just email us (creditloan11@gmail.com)