Thursday, December 17, 2015HAKIBOT SI MAYOR!
 Sugilanon Ni Tita Linda
Ni Tita Linda Belayro

     Guina kabig nga pader imaw sa andang banwa. Gamhanan, manggaranon, guina tangda sa sosyudad ag abo it pangilaea sa gobiyerno. Imaw ro nagapungko makaron nga Mayor sa andang banwa. Ko nagtaliwan nga eleksyon, guin lampaso nana ro anang kontra tungod sa anang kwarta ag koneksyon sa gobiyerno.
Abo nga bisita perme sa andang baeay. Adlaw-adlaw hay mingko may piyesta ag iba-ibang tawo ro naga pamasyar sa andang baeay. Nagapanagitlon eonlang ro mga tawo sa andang palibot. Samtang naga pakabosog ro andang mga bisita, ro mga tawo hay nagatiis nga makakaon tatlong beses sa sang-adlaw.
Si Monching hay isaeang ka mekaniko. May kaugalingon imaw nga talyer ag may pilang bilog nga mga trabahador. Abo ro anang mga suki nga trisekel drivers, may makina sa pangisda, may motorsiklo, ag mga negosyante nga may saeakyan. Ro mga mangunguma nga may traktora ag iba pang makina sa panguma hay  ana mang suki. Ro anang asawang si Lucy hay isaeang ka maestra. Bangod sa anang kahugod ag kaaeam, nangin huwarang manogturo imaw. Abo nga mga estudyanting nagtapos kana nga makaron hay mga propesyonal eon. Ro iba hay sa ibang nasyon ga pamugon .
      Paea-aboton eon man ro eleksyon. Madaeagan eon man si Mayor. Owa guid imaw it nabatian nga makontra kana. Kon may mabatian ngani ro anang mga tawohan, dayon nanda nga gina pabati-bati-an nga “Mabunggo ka sa pader?”
     Isaeang adlaw, nag abot ro negosyante ag mangunguma sa talyer ni Monching. Pag-eaum it mga tawo hay nagapakaayad eamang sanda ko andang makina. Guin ingkaminar nanda nga ikontra si Monching kay Mayor. Nagpamalibad si Monching tungod owa imaw it kwarta. Tag naga hambae sanda,umabot man dayon rong presidente it mga trisekel ag operator para pangaywahan rong plano.
Umpisa kato nag hueag rong tanan. Ro mga trisekel driver ro nagpasa ko mensahe sa mga sumaeakay. Nagbulig man si Lucy ag mga ginikanan sa pag hutik-hutik, kaibahan ko mga nanay nga naga baligya it mga ka-ean-unon nga eaha ni Lucy.
      Pag-abot it adlaw sa pagrehistro it kandidato, nakibot si Mayor nga may kontra gali imaw, ogaling guin hibaygan eamang sanda. “Ano, mabunggo imaw sa pader?” Padayon ro mga tawohan ni Mayor sa pagkompanya, imaw man ro mga kaapin ni Monching. Si Monching hay una eamang naga kaayad it libre ko andang makina.
      Nag-abot rong eliksyon. Natapos rong paghuyap it mga boto. Katunga ro abante ni Monching. Hakibot si Mayor. Indi makapati. Paano na wasak rong pader? Owa imaw ka sayod nga rong kusog ag pwersa it mga tawo nga ordinaryo hay imaw rong nagwasak kong pader. Si Monching hay instrumento eamang.
Ayaw mag salig sa imong kwarta nga makadaog ka sa politika. Ro gina usoy makaron it tawo hay mga leders nga mabo-ot, ag mabinoligon. Kinahangean ro leder na botohan hay may batasan nga pareho it “Boy Scout”. Ro leder hay bukon it hakog, maakok, hangoe, o sueok. Ikaw baea ra?. /MP

No comments: