Monday, December 07, 2015

YAYA MARING
 Sugilanon Ni Tita Linda
Ni Tita Linda Belayro

Nagbahoe si Rita sa eoyo ag sabak ni Yaya Maring. Rondayang yaya ro namueatan ni Rita nga bilang Ina. Ro yaya Maring man ro nagahatod ag naga sueang kana sa eskwelahan, ro ina ni Rita hay nagmunot sa isaeang ka eaeaki kat eapsag pa eang imaw. Busa owa nana makita rong hitsura ko anang Ina kundi sa retrato eamang.
Si Yaya Maring rong naga tago ko bilog nga sekreto kong pamilya Vergara. Ro lolo ni Rita nga si Andres Vergara hay guin eambangan halin sa anang opisina. Namatay si Andres nga owa maeobad rong kaso. Sayod si yaya Maring ko nahanabo. Sayod man imaw ag kilaea nana rong bilog nga pagkatawo ni Andres  nga isaeang ka meyembro it sindikato. 
Hakita ni Andres kong paalin imaw guin eo-iban ko anang asawa. Busa anang gin baril si Ellen  ro anang asawa.  Guin paguwa nga nagpanghugot si Ellen. Naila it unga rong ina ni Rita nga si Elma. Si yaya Maring rong nagpabahoe ag nag alila sa ina ni Rita. Sa pagbahoe ni Elma, nangin bugana imaw bangod kana inaywan rong manggad it mga Vergara. 
Nakilaea nana ro isaeang ka eaeaki nga manggad eamang ro naila-an. Nagkaunga sanda ogaling bukon it mayad ro andang pag-iba, kapin pa gid pag amat-amat nga nagakaubos eon ro anang manggad. Nakita ni yaya Maring rong tanan. Busa guin tago nana ro mga alahas, papeles ag mga titulo it eogta ag rong libreto sa banko. Naduea si Elma ag owa eon nabatian ni yaya Maring kon si-in nag-adto. Nagbahoe si Rita nga owa eot-a ro anang ina. Sa anang pagbahoe, duro ro anang pangutana hanungod sa anang pagkata-wo.
Sa anang pagtungtong sa idad na dise utsong dag-on (18), guindaea imaw ni yaya Maring sa andang abogado. Guindaea nana rong tanan nga anang guin tago nga document ag guin saylo sa anang pangaean ro tanan nga manggad it pamilya Vergara. Nagpadayon imaw it pagtuon hasta nakatapos it pag ka abogada. Abo nga naga pangasawa kana  ogaling bo-ot nana nga magkabuhi nga eain sa pagkabuhi ko anang ginikanan. Samtang anang gin patindugan it tindahan si yaya Maring agod may kalibangan.
Isaeang adlaw, may nagbakae nga babaye sa tindahan ni yaya Maring nga may guina guyod nga onga. Guintueok ni yaya Maring ro babaye. Matsa nahuya ko una rong babaye ogaling ko ulihi hay nagpakilaea nga imaw si Elma, Ina ni Rita ag baeo eon sa anang asawa. Pag-abot ni Rita, guin pakilaea imaw ni yaya Maring sa anang Ina. Tongod sa kahidlaw ni Rita sa anang ina, guinbaton ag guinpatawad nana ro anang Ina. Pagkataliwan it inadlaw, amat-amat nga nabelog ni Rita ro anang pagkatawo. Saeamat kay yaya Maring, ro naga buyot kong bilog nga kamatuoran nga naga putos sa pamilya Vergara./ MP

No comments: