Thursday, September 03, 2015

Sugilanon Ni Tita Linda Ni Tita Linda Belayro

Maisot Nga Kahoy

May isaeang ka maisot nga kahoy nga naga tubo sa tunga it kagueangan. Bangod sa kaisot ag maniwang, perme imaw nga gina hibaygan. Ginalibutan imaw it maeagko nga puno nga may mata-as nga handum. Ro iba hay bo-ot nga obrahon imaw nga barko agod maglibot-libot sa bilog nga kalibutan. Ro iba man hay bo-ot imaw nga obrahon nga katre agod toeogan it hari. Ro iba pa gid hay bo-ot nga ubrahon imaw nga simbahan agod tangdaon it mga tawo sa kataasan.

Nagtaliwan ro mga binuean. Nag-abot ro mga manog putoe it kahoy. Ginpili ratong mga maeagko nga kahoy. Naaywan ro maisot nga kahoy nga puno it kahikaw bangod owa gid imaw napili. Nagtaliwan ro mga dinag-on. May isaeang ka manog potoe ag imaw rong napili-an nga pukanon. Sa anang pageaum hay maabot man ro anang handum kapareho ko mga naunang pinutoe nga kahoy. Ogaling tungod sa bukon it masyadong mabahoe ro anang puno hay gin obra imaw nga pasungan agod pasabsaban it mga hayop.

Ko isaeng adlaw ngaron, may mag asawa nga nag-abot. Ro babaye hay kabueanan eon. Ko gabi-i ngaron hay nag unga ro babaye ag kuno owa it katre. Gin obra rong pasungan nga katre agod paya-an ko eapsag. Rong eapsag hay unga it Diyos, rong Kristo nga aton nga Gino-o. Nalipay rong maisot nga kahoy. Abo pa nga nabilin sa gin potoe nga kahoy sa tableria it tag-ana. Nagtaliwan ro mga dinag-on. Gin obra eon man imaw nga baroto.

Pageaum nana hay obrahon imaw nga barko. Ogaling isaeang ka baroto eamang. May nag-abot nga tawo nga gina sundan it mga tawo. Nagsakay rong tawo sa baroto ag idto magwali samtang sa takas ro mga tawo nagapamati sa anang mga pueong. Ro tawo hay imaw si Jesucristo, atong manunubos ag nagawali imaw kong bueawan nga pueong. Nalipay gid it duro ro kahoy. Pagtaliwan it pilang domingo, nag-abot rong mga soldado agod magpaubra it Krus. Imaw ra ro sa pag eansang sa atong Gino-o bangod sa mga saea nga owa nana ginhimo. Ogaling nasayuran ko kahoy nga samtang naga tingha rong atong Gino-o, ginpatawad pa gihapon ratong nagsakit ag nagpasipaea kana.


Rong kabuhi ag dugo ni Kristo hay anang ginbuhos agod malimpyuhan ro atong mga kasae-anan. Nagapakita eamang kon ano kabahoe ko paghigugma ko atong Ama sa eangit bangod ginha-ead nana ro anang bugtong nga unga agod kita hay mahilway sa atong mga kasaeanan. /MP

No comments: