Wednesday, September 23, 2015

Sugilanon Ni Tita Linda Ni Tita Linda Belayro

Cinderfina

Isaeang ka prinsepe si Randall sa isaeang ka maisot nga kaharian. Naagawan eon imaw sa pagka prinsepe sa andang kaharian. Busa bo-ot nana nga magpanaw agod makit-an ro ibang parte it kalibutan.

May anda nga kusinero nga si Felipe, isaeang ka Pilipino. Rikara imaw nag pangutana hanungod sa Pilipinas ag guin tao kana rong pangaean nga Cebu. Isaea abing Cebuano si Felipe.

Owa nakasayod ro anang amang hari nga nagpanaw si Randall. Pag-abot sa Pilipinas, dumeretso imaw sa Cebu ag nagdayon sa isaeang ka hotel. Pagkaaga, namasyar imaw sa plaza. May nakita imaw nga isaeang ka daeaga nga simple eang ogaling may hitsura. Si Josefina hay naga yaya sa isaeang ka may kapansanan nga unga. Nagkilaea sanda. Nangayo imaw it address ni Josefina. Guin usoy nana ag idto nana nasayran nga guinamaltrato imaw ko anang amo.

Ko agahon ngaron, nag biste imaw it gunit nga may kaeo nga gise. Nanuktok imaw ag guinbuksan kong kamagueangan nga unga nga babaye.

Guin mueay ro prinsepe ag guinpapanaw samtang naga singgit, “Beggars are not allowed”. Naeo-oy si Josefina. Pa secreto nga guin eagas ro prinsepe ag guin taw-an it kwarta. Nakita imaw ko anang ama ag guinpaea-as. Nakita ko prinsepe ro guin obra kay Josefina, busa guin taw-an nana imaw it kwarta agod makausoy it ilistaran. Nagkilaea sanda it husto. Guin taw-an imaw it sang lingit nga sapatos.

Pagkataliwan it sang buean, may nag abot nga hari ag rayna sa Cebu kaibahan ro prinsepe. May guina usoy sanda nga sanglingit nga sapatos. Mabahoe rong premyo nga pagabatunon. Abo nga sapatero ro nag kopya kong sapatos. Guindaea nanda sa hotel agod ipresentar. Ogaling uwa guid it nakapareho.

Nakit-an ni Josefina sa telebisyon rong panawagan ag nadumduman nana rong sanglingit nga sapatos. Guindaea nana sa hotel. Guin presentar nana rong sapatos ag nagkita sanda ko prensipe ogaling owa nana makilaea. Sumueod sa kwarto ro prinsepe ag sa anang pag guwa, isa-eang ka manog pakilimos rong kaatubang nana. Nag hugyaw rong tanan bangod nakita nanda rong andang guina usoy, rong kapihak it dughan ko andang prinsepe.

Insigida guindaea nanda si Josifina sa andang kaharian. Pagkasayod ko anang amo ag ama, nag adto sanda sa hotel agod magpangayo it patawad kay Josefina ogaling nakapanaw eota ro hari ag reyna. Guin bayluhan rong pangaean ni Josifina kay Cinderfina halin sa panga-ean ni Cinderella. /MP 

No comments: