Thursday, April 25, 2013

Sugilanon Ni Tita Linda

Ni Tita Linda Belayro

Bulkan It Vesuvius


Ro bulkan nga Vesuvius hay makit-an sa siyudad it Sicily sa Italy. Dati nga maisot ag manaba nga bukid eamang ra. May isaeang ka bakero nga naga pa hang-eab o naga alila ko anang mga karnero sa rondayang bukid. Kada agahon, may magueang nga naga paeapit kana agod magpangayo it pagkaon sa bakero. Ko olihi, guina abo nana ro anang baeon agod sakpon ro magueang. Pagkakaon it magueang, naga kaduea imaw sa isaeang ka maeapit nga eongib. 

Sa mabuhay eon nana nga pagtina-o it pagkaon sa magueang, nangoryoso imaw nga kutan-on kon siin imaw naga estar. Nagsabat ro magueang nga idto imaw naga estar sa idaeum it bukid. Guin daea imaw it magueang sa anang baeay. Pag abot nanda idto, hakita nana ro mga sari-saring hayop ag abo nga mga tanum nga puno it bunga. Ogaling owa guid imaw it hakita nga tawo. Solo ro magueang eamang. Hasayran nana nga ro mga hayop una sa sueod it kweba hay dating mga tawo ag guin sumpa sanda ko magueang tongod puro nag abuso sa mga tawo. Guin amolitan nanda ro palibot it kagueangan, mga sueok sa manggad, manog loko ag eabaw sa tanan, owa it pagtahod sa magueang. Guin daea sanda sa idaeum it bukid agod idto magserbisyo ag maga hueat kon hin-uno sanda kaeoy-an it magueang. Magabalik eamang sanda sa dating dagway kon magpakita it pagbag-o sa andang pamatasan. 

Samtang idto ro bakero sa idaeum it bukid, abo imaw nga nasayran nga trabaho kaibahan ko mga hayop. Naila kana ro magueang busa, sa anang pag uli, guin pabaeonan imaw it puti nga bato bilang panaming kontra sa mga maeain nga espirito. Sa anang pag guwa, nagpaeapit kana ro tanan nga hayop ag nagpakit lo-oy nga buligan sanda. Naeo-oy kanda ro bakero, busa naghinyo imaw sa magueang nga buhi-an eon ro mga hayop agod makabalik sa andang pamilya. Nagpasugot ro magueang ag sa anda nga pag uli, nagbalik sanda sa andang dating dagway nga tawo. 

Bisan nalipay ro andang pamilya, indi malipatan ko mga tawo ro tinagong manggad it magueang. Nagplano sanda nga balikan ro bukid. Ko gabi-e ngaron, nagkutkot sanda sa likod ag guin amat-amat nga ipaguwa ro mga alahas ag ibang manggad ko magueang. 

Ogaling owa rondaya malipod tanan sa magueang. Golping nagpamaeandong ag naglinog. Nag init ro dapog ko magueang ag nagbukae ro tubi sa sueodlan. Nag awas ag nag ilig sa saeog. Nagbuga it kaeayo ro dapog hasta nag alsa sa ibabaw it eongib. Eompok ro bilog nga yungib ag kutob sa sueod nga mga tawo hay nagkaeamatay. 

Padayon ro pagbinuga it kaeayo tongod owa pa naghupa ro kaakig it magueang. Sa owa magbuhay, nagkalma ro palibot. Aso eon lang ro makit-an. Nagtahaw ro kainit ag amat-amat man ro pagtinaas ko bukid. Makaron, isaeang ka bulkan ro bukid it Vesuvius. Indi masayran kon hin-uno eon man maeopok. Ag kon mag eopok guid man, sayod eon kita kon ano ro kabangdanan.  /MP  

No comments: