Thursday, April 11, 2013

Sugilanon Ni Tita Linda

Ni Tita Linda Belayro

Pyramida


Ro nasyon it Ehipto hay manggaranon sa turismo. Abo ro mga turista nga naga padueong idto agod magtan-aw ko mga sinaunang taean-awon nga sa libro naton nababasa. Sa kaeaparon ag kahaba-on it disyerto, Makita ro mga pyramida nga eo-eobngan it mga paraon ag ko andang pamilya.

Si Saphira hay isaeang ka guiya it mga tourista sa andang lugar. Nakatapos imaw sa rondayang kurso. Dugang pa hay sige pa imaw nga binasa agod madugangan ro anang ka-aeaman sa turismo. Kaabu-an ko anang guina daehan it mga bisita hay ro pyramida. 

Ko gabi-e ngaron, parabil imaw magkatoeog hay nagbasa pa anay imaw ko anang libro sa Historya it Ehipto. Nakatoeogan imaw nga una sa dughan ro libro. Nagdamgo imaw nga may nagpakita kana nga isaeang ka babaye. Imaw kuno si Prinsesa Naphritere. 

May kulentas imaw nga guina inusoy. Rondaya ro yabe nga makasueod imaw sa Nervana, lugar it kapahuwayan ko mga nagtaliwan iya sa ibabaw it kalibutan. Parabil imaw mamatay, guin dagit it itom nga pispis ro kulentas paagi sa gahum it bruha. Kinahangean nana nga mabawi ro kulentas, busa nangayo imaw it permiso sa taga bantay sa Nervana nga pabalikon imaw sa eogta agod mausoy ro kulentas. 

Naga pang eamig si Saphira sa anang pagbugtaw. Abo ro anang nasayran hanungod sa pyramida. Ko agahon ngaron, nag adto imaw sa librariya agod magtu-on hanungod kay Prinsesa Nephritere. 

Sa anang pagguwa sa librariya, sa anang pag panaw, may nasub-eang imaw nga babaye nga naka belo ro anang uyahon ag mahaba ro anang buhok. Pagsub-eang nanda ko babaye, naghinyo kana nga buligan imaw ko babaye. Guin daea imaw sa lugar idto sa isaeang pyramida. Nagpakilaea dayon ro babaye nga imaw si Prinsesa Nephritere.

Suno sa prinsesa, guin takaw kana ro kulentas paagi sa pagdagit it itom nga pispis nga alila it bruha. Makaron, isaea eon ka dukesa ro bruha ag kilaeang kilaea sa sosyudad. May guina hiwat nga pagtipon-tipon sa lugar nga guina estaran ko bruha. Guin kangay si Saphira ko anang igkampod. Kangay man ro bruha nga dukesa. Guin sugid nana kay prinsesa Nephritere ro okasyon. Ko gabi-i ngaron, nagkita ro prinsesa ag bruha. Guin agaw ko prinsesa ro kulentas sa bruha. Dungan sa pagkaduea ko kulentas sa bruha, nag iba man ro anang itsura, naggueang ag nag eaw-ay. Pagbisita ni Saphira sa pyramida, hakita nana ro eawas nga patay it prinsesa ag una eon ro kulentas. 

Malipayon it duro si Saphira tongod nakabulig imaw sa isaeang ka patay. Pag uli nana sa andang baeay, may guin dawat nga sueat ro anang ina. May una nga naka deposito nga kwarta para kana sa bangko. Regalo kana ni Prinsesa Nephritere. /MP  

No comments: