Wednesday, February 12, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda

Ni Tita Linda Belayro

Garuda

Pagtapos it limog, may nag tungang itlog sa isaeang ka eati maeapit sa baeay ni Beryong.

Isaeang adlaw samtang naga pangahoy si Beryong, haagyan nana ro itlog sa eati. Guin pueot, guin daea nana sa anda ag guintago sa kamalig. Guinhapinan pa nana it mga eamay ag eapat agod madali magboto. Maka taliwan ro pilang adlaw, nagboto eon rong itlog, isaeang ka mabahoe nga pispis. Guin pangaeanan nana nga si Garuda.

Kada adlaw guinapamasyar ni Bertyong si Garuda. Owa it nakasayod sa anang alilang pispis. Kat mabakod eon rong pakpak ni Garuda, nagsakay si Beryong kay Garuda. Nag adto sanda sa isaeang mataas nga bukid. Idto nakakita sanda it mga pispis nga tuead ni Garuda. Nakabalik si Garuda sa andang kaharian ag nalipay ro anang inang pispis tongod hakita ro nahueog nga itlog kat nag linog. Bilang pasaeamat, guintaw-an si Beryong it itom nga bato. Raya ro maga tao kana it tumaeagsahon nga kusog ag maka paeowas sa ano mang matabo. Guinhatod pa imaw ni Garuda sa andang baeay.

Halin kato, nagapangabuhi nga isa-saeanhon si Beryong. Naghugod imaw busa nag abo ro anang alilang hayop ag nag umwad ro anang katamnan.

Isaeang adlaw, nanaog halin sa kabukiran ro mga tulisan. Guinguyod nanda rong mga hayop ni Beryong. Guin pas an pa rong mga prutas nga bag-ong ipo ni Beryong. Nakipag-away si Beryong ogaling guingapos imaw ag guinpiringan pa ro anang mata. Nadum-duman nana rong batong itom.

Anang guin um-um ag tonlon ro eaway, nakabatyag imaw it anang kakusog. Naka hueagpos imaw. Maangan-angan, may nabatian imaw nga pagaspas it mga pakpak. Umabot si Garuda ag guin pang dagit ro mga tulisan. Guinpang hueog sanda sa tubi. Hakita ko mga tawo rong guin obra ni Garuda. Nagpasaeamat rong tanan. Nagdaea-eagan ro mga unga ag magkopkop kay Garuda.

Halin kato owa eon mag balik-balik ro mga tulisan. Naglinong rong lugar nanday Beryong ag guinpili imaw nga pinuno ko andang lugar. Owa man nagkalipat sa pagbisita kanda si Garuda. Kada abot nana hay may daea imaw nga prutas sa mga unga. /MP

No comments: