Monday, September 15, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda Belayro

Bisita Sa Ibang Planeta

Kon gabi-i nga libong dueom, bangod owa it buean, dagaya nga mga maeagko nga bito-on ro atong nakikita. Guina tawag naton ra nga mga planeta. Naga libot libot sanda sa adlaw. Nagahueam sanda it kahayag sa adlaw. Isaea eon rong atong planetang eogta. Kon amat hay nagapangutana kita sa atong kaugalingon kon baea may kabuhi idto sa rondayang planeta?

May mga planeta nga may satellite. Rondaya hay nagalibot sa planeta. Isaea eon karon rong buean nga nagalinibot libot sa atong planeta. Haadtunan eon rong buean it mga tawo. May kabuhi idto sa buean apang malisod sa mga tawo nga magtener tungod iba ro andang init, eain ko sa atong planeta.
Kon kita hay nagapangutana ag naga dis kobre it ibang planeta, may una man nga mga tinuga nga bu-ot man makadiskobre ko ibang planeta. Sanda ra hay kapares man naton nga may isip, naga kabuhi, naga obra, ogaling mataas rong antas ko andang kaaeam. Sa pilang beses nga pag inusoy ko andang igdaeapat, nadiskobre nanda ro atong kalibutan nga eogta. Pilang paghana ro andang guinhimo nga magtugpa sa atong planeta. Indi nanda matakuran rong kasangag nga halin sa atong planeta. Nagbalik sanda agod estudyohan pagid kon paalin makatugpa. Rondaya ro mga balita hanungod sa UFO nga hakikita ko atong igdaeapat sa laboratoryo.

Sa pelikulang ET nga guinbaton ko atong mga kabataan, nagtao katon it leksyon nga indi tanan nga taga ibang planeta hay ma eain. Halin sa pagkilaea ag pag-uli sa andang planeta, indi matapos tapos rong pagpasaeamt ko ratong tinuga nga nag estar it mabuhay sa isaeang ka pamilya. Sa anang pag-uli, guin daea nana rong handumanan it isaeang ka pamilya nga nagtao kana it kalipay.

Sa pelikulang “Alien Invasion”, nagpakita man nga bo-ot kitang sakupon ko taga-ibang planeta. Nag-abot sa punto nga pati ro atong paino-ino hay anda pa nga sakupon. Sanda ra hay owa nagakilaea it Diyos kundi nagapati sa andang ka aeam eabaw sa tanan. Saeamat ay may pagto-o kita sa Diyos. Saeamat man ay sobra ro atong pagsalig Kana. Saeamat ay may mga guinikanan kita nga nagtanum sa atong isipan nga rong kaaeam it Diyos hay eabaw sa ka aeam it tawo. 

Agod maga daog kita kontra puwersa it kadueom, hay pangamuyo eamang rong sabat. Kat sa oras eon nga sakupon kita ag pati ro atong painu-ino, indi sanda makatigayon nga makasueod. May kon anong kusog nga indi nanda masukean. Pati ro andang mga igdaeapat hay indi mag andar. Sa kabuhayon nanda nga pag eksperimento, napaslawan sanda ag nagbalik eon langsanda sa andang planeta.

Halin kato, owa eon kita it nabatian nga mga UFO. Pabay-an naton rong taga ibang planeta. Tun-an naton rong paguswag ko atong kaugalingon nga planeta, tatapon, ipreserba, ag indi pagsamaron tungod sambilog man lang rong planetang eogta nga guin tao katon it Diyos. /MP

No comments: