Sunday, September 07, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda

Unga it Tamawo
Ni Tita Linda Belayro

Si Lumen rong pina-kagwapa nga daeaga sa baryo Laylay. Abo nga nagapangasawa kana. Isaea eon si Ruben ogaling owa guid naila si Lumen kana maskin mahugod ag mabuot pa man si Ruben.

Isaeang adlaw, samtang nagaeaba si Lumen sa suba, may hakita imaw nga eaeaki nga nagapungko sa mabahoe nga bato. Naga tinan-aw kana rong eaeaki. Maputi ag mapuea-puea ro anang buhok. Mapuea-puea man ro anang uyahon. Owa pag anduha ni Lumen. Sige ro anang linaba.

Pagkagabi-i ngaron, temprano pa nagkatueog si Lumen. Guindamgo nana rondayang eaeaki. Guinsampit pa ngani imaw nga mamasyar. Pagka aga, abo nga bueak ro anang hakita sa anang katre. Halin kato, imaw nga imaw ro nagakatabo kana.

Nagakita sanda ko eaeaki sa anang damgo. Owa ngani mabuhayi hay nagnabdos si Lumen. guin suguid nana rong tanan sa anang ina ag ama. Kada gabi-i sa anang damgo hay guinahambae imaw ko rayang eaeaki nga nagpakilaea nga si Diogenes. Suno kay Diogenes, pagtungtong ko anang unga sa ika-18 dag-on hay anang daehon sa anang kaharian. Ro ngaean it onga hay si Proserpina. Indi magpasugot si Lumen. Pagka aga, abo nga mga bato nga iba’t ibang kolor rong nakita nana sa anang katre.

Agod indi mabulgar sa mga tawo sa andang baryo, nagpanaw sanda sa ibang lugar ko gabi-i ngaron. Pag-abot sa syudad, guinpatan-aw nanda ratong mga bato. Suno sa manug-alahas, mga maeahaeon gali rato. Andang ginbaligya ro iba ko bato. Nagpundar it negosyo si Lumen ag nagmanggaranon. Bago mag-abot rong ika-18 anyos ni Proserpina, nag-uli si Mang Kardo agod magpatindog it mabahoe nga baeay. Nagbakae pa sanda it auto ag maeahaeon nga igdaeapat. Nag-uli dayon sanday Lumen, daea si Prosepina nga guin pakilaea nga anang unga sa amerikano. Guin baton sanda it mga tawo.

Umabot rong kaadlawan ni Proserpina. Sa tunga ko selebrasyon, umabot si Diogenes nga nagpakilaea nga ama ni Prosepina. Guin hambae nana nga magabakasyon si Prosepina idto sa andang lugar. Sumaka si Lumen sa ibabaw agod indi makita ro pagpanaw ni Prosepina.

Pag-abot sa kaharian ko anang ama, guin abi abi imaw kong tanan bilang andang Prinsesa. Malipayon man si Proserpina, ogaling owa guid imaw magkaon ko guinserbi ko anang ama. May bilin abi kana ro anang ina nga indi guid magkaon maskin ano kana ro ita-o. May guinsibit pa nga tela nga may sueod nga dugo ni Lumen agod indi malipatan ni Proserpina ro anang ina. 

Bangod sa owa guid nagkaon si Proserpina, nageoya imaw ag sige ro anang sininggit sa anang ina. Sa Kaeo-oy ni Diogenes sa anang unga, nagpakita imaw sa damgo kay Lumen, una eon sa anang eoyo si Proserpina nga maeoya. Bago magbalik si Diogenes, guinhinyo nana kay Lumen nga pasugtan imaw nga magbisita kay Proserpina. 

Halin kato nagabisita si Diogenes sa anang unga. Nakatapos it pagtu-on si Proserpina ag naka-asawa it isaeang ka Amerikano. Pareho eon sanda nga maputi ag mapuea puea rong buhok. Sige man nga bisita si Diogenes ag abo ro anang nabulig kay Proserpina. /MP

No comments: