Sunday, September 28, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda Ni Tita Linda Belayro

Nagbahoe Sa Latigo

Isaeang ka mapintas nga amo si Don Rodrigo. Imaw ro nagapanag-iya kong maeapad nga hasyenda Lorena nga guin panubli nana halin sa anang inang si Donya Lorena. Abo nga mga manog-obra rong hasyenda. 

Haeos tanan hay naka agum kong hagupit it latigo kon indi sanda magsunod sa Don. Maisot pa si Leandro, solo imaw nga onga it Don. Hakita nana rong kapintas sa mga tawohan it asyenda. Duro guid ro anang kaeu-oy sa mga tawo ugaling owa imaw it mahimo. Imaw man ro anang ina, owa man it mahimo.

Isaeang adlaw, nagmasakit rong Don. Nag pasaeamat guid ro mga tawo ay makapahuway eon sanda sa latigo. Guintawag ni Don Rodrigo ro anang unga nga si Leandro agod magbantay sa mga manog-obra. Guin tao man kay Leandro rong latigo agod gamiton kapareho ko pag gamit nana. Imbis nga gamiton ni Leandro rong latigo, hay anang guintago ag guindumaeahan nana rong pagtrabaho it mga tawo.

Madasig rong pag-obra it tanan. Madali nga natapos ag temprano pa nga guin pauli ro mga tawo agod makapahuway. Nagmayad rong Don. Nakibot imaw nga madali natapos rong trabaho ag pulido pa. Guin pangutana nana si Leandro kon pilang beses guingamit rong latigo. Nagsugid it matuod si Leandro. Guinbo-oe nana rong latigo nga nakatago. Indi kinahangean nga gamiton rong latigo. 

Ro akong guingamit hay rong latigo it akong pa ino-ino ag tagipusu-on. Akong guin taw-an it haeaga ro baeatyagon ko kada isaea, pahayag ni Leandro. Indi eon kinahangean nga gamitan it latigo kon ro mga tawo hay owa naga kahadluk, tungod kaantiguhan man sanda kong pag-obra it minatuod-tuod.
Makaron, nagbag-o eon rong panan awan it Don Rodrigo. Sa tunga it mga trabahador, anang guinsunog rong latigo agod indi eon magamit. Tungod magueang eon imaw, guinsaylo nana rong pagdumaea kay Leandro. Para sa anang asawang mabuhay man nga nagtiis, nageokat it tiket sa eroplano agod magpasyar sa ibang nasyon. /MP

No comments: