Tuesday, February 09, 2016

RO KWADRO SA EAGING KASTILYO


      Ro nasyon nga Inglatera hay kilaea sa anang mga eaging kastilyo nga gina estahan it mga may dugong hari-anon. Sa tanan nga gina pangayaw it mga turista hay ro isaeang ka kastilyo nga ginakahadlukan nga sudlon eabi gid ko mga unga. Rondayang kastilyo hay may ap-at ka kwadro sa kada-binit nga nakapinta sa sari-saring porma it uyahon. Ro unang kwadro hay malipayon ro anang uyahon. Ro pangaywa hay masubo.        Ro pangatlo hay nagalisik ro anang mga mata sa subrang kaakig. Ro katapusan hay ginatabunan ro anang uyahon ko anang mga tudlo ag sa ubos hay may nakapinta nga yabe.
     Abo nga nagsamit nga tukibon rong kahueogan ko mga kwadro apang owa sanda nangin madinaeag-on. Isaea si Valdemor, isaea ka negosyante it mga antigong bagay. Nag-adto imaw sa isaeang ka librariya ag gin usisa paagi sa librong anang gin basa.
    Suno sa libro, rong pintor nga nagpinta hay amigo it konde nga naga panag-iya kong kastilyo. Sayod rong pintor kon ano rong pagpanga buhi sa sueod it kastilyo. Ro unang kwadro hay sadya-an nga paghibayag it Konde bangod sa naka-asawa imaw it gwapahon nga babaye. Ro  uyahon hay masubo bangod namatay rong mga ginikanan. Busa naha-aywan imaw. Gin aywan kana rong tanan nga manggad.
     Ro pangatlo nga  kwadro hay naga lisik rong mata sa sobrang kaakig. Suno sa libro, natukiban kong Konde nga gin traidor imaw ko anang asawa ay nag-munot imaw sa isaeang ka eaeaki.
     Owa magbuhay, namatay rong Konde sa masakit nga Hemopelya, masakit it mga may dugong hari-anon. Gin himos rong mga kagamitan ko pintor ag gin aywan eamang ro mga kwadro. Halin kato, abre sa tanan nga turista ro kastilyo nga ginatatap kong pamunuan it syudad.
    Pagkatapos it basa   ni Valdemor, nag bisita imaw sa kastilyo.Gin himutaran nana it mayad rong                 uyahon it Konde sa idaeum ko anang mga tudlo. May nakapinta nga yabe sa kwadro. Idto sa sueod nakatago ogaling indi magkasungka rong yabe. 
    Gin libot nana rong kastilyo. May hakita imaw nga mabahoe nga kandado nga tuktukon eon sa kabuhayon. Gin su-ob nana rong yabe. Nagbukas rong kwadro. Sa sueod nakatago rong maisot nga kahon. Sa anang pagbukas naka pilo rong isaeang ka papel nga naga sa-ad nga kon sin-o ro naga buyot kong papel ngara hay imaw rong mangin tag-iya ko bilog nga kastilyo.
   Gin pakita ni Valdemor rong papel sa pamunoan it syodad. Napamatud-an nga bukon it peke rong papel. Nangin tag-iya it kastilyo si Valdemor./MP

No comments: