Tuesday, February 02, 2016

Ro Mangingisda Ag Ro Maisot Nga Isda

     Pila eon nga adlaw ro nagtaliwan nga owa it dakop ro mangingisda. Makaron hay ika ap-at eon nga adlaw. Agahon pa si Undoy nag halin sa anda ag sa bilog nga sang-adlaw owa gid it pahuway nga itsa ko anang lambat, ogaling owa gihapon imaw it hadakpang isda.
    “Siin baea tanan ro mga isda naga panago? Indi ako mag pati nga owa gid it maskin sambilog nga ibis nga habilin”. Hambae ko pobreng Undoy mangingisda. Nagdesider imaw nga mauli eon lang. Nag ta-o pa imaw it katapusan nga tsansa. Initsa nana ro anang lambat ag mag poepanihoe. Sa anang paghunos ko lambat, may hakita imaw nga maisot nga isda nga naga pisik-pisik. Nalipay imaw ko una. Ogaling pagkakita nana ko maisot nga ibis, tinukob  imaw it kaeo-oy.
    “Mahimo eon konta nga daehon ko sa baeay rondayang ibis, ogaling ano ro akong mabo-oe kara ay maniwang manlang ag maisot pa. Habatian nana nga nag hambae rong isda.
    “Ma-eo-oy ka, amo Undoy. Ibalik mo ako sa dagat. Basi kon gina-usoy eon ako makaron ko akong inang isda. Hueata eon lang nga ako magbahoe agod mapuslan mo ako”. Sa kakibot ni Undoy, initsa nana rong isda sa tubi. Dayon nanang umuli lang sa andang baeay.
    Nagtaliwan ro pilang adlaw. Halipatan eon nana ratong isda. Masakit ro anang unga ag owa sanda it pangbayad sa duktor. Hadumduman ni Undoy nga magpangisda. Sa una nana nga pag itsa pa-eang it lambat hay abo nga isda ro anang hadakpan. Sa mga isda ngaron hay may nag hambae kana.
    “Abo guid nga saeamat ay owa mo ako gin daea sa inyo. Pag-uli ko sa among pamilya, gin sugid ko kanda ro imong ka-eo-oy kakon, busa iya kami naga baeos kimo.” Hambae ko isda nga makaron hay nagbahoe eon.
    “Pasensyaha gid ninyo ako ay may masakit ro akong unga. Bo-ot namon nga daehon sa duktor ogaling owa kami it kwarta.” Sabat man ni Undoy mangingisda.
    Ma-angan-angan tumunga rong isdang mabahoe, ro tatay ko isda. May angkit imaw nga perlas sa anang bibig. Gin tao nana  kay Undoy. Nagpasaeamat ro mangingisda.
     Halin kato, owa eon si Undoy naga adto sa baybay. Ro kabakeanan ko perlas hay andang gin negosyo ag naka patindog pa sanda it bag-ong baeay./MP


No comments: