Thursday, July 01, 2010

Sugilanon Ni Tita Linda


Ni Tita Linda Belayro
Ro Regalo It Bruha

Isaeang ka gamhanan nga bruha si Valka. Guina huptan nana ro perlas nga itom nga naga tao kana it gahum agod maga baylo ro anang dagway maskin anong klase.

Duro guid ro anang kaakig kat owa imaw hikangay sa bunyag it Prinsesa. Ro pitong ka mga diwata hay nag adto’t ana agod magtao it regalo. Ogaling, si Valka hay owa hikangay.

Ogaling ko gabii ngaron hay nag abot mat-a imaw nga naga lisik ro anang daywang mata. Guin tao nana ro anang regalo. Isaeang ka sumpa nga pagtuntong sa edad nga 18, ro prinsesa hay maga asawa it manog pangahoy. Maga onga pa sanda it kapid nga sawa ag amo.

Umpisa kato, gwardyado guid ro prinsesa ag guina kilaea kon sin-o ro anang mga amigo. Masubo guid ro prinsesa. Matsa sangka pispis nga naka kulong imaw sa hawla nga indi maka pagusto it eopad hasta mag edad it dise otso.

Isaeang adlaw, may umaging mangangahoy nga mayad mag imbento. Sakay imaw sa anang kariton. Abo guid nga mga kagamitan sa pag eaha ro anang daea. Naga linaha imaw ag ro hugom ko anang guina eaha hay naka abot sa palasyo. Guin ibog ro prinsesa busa, guin pabakae nana ro anang dama. Guin pina balik-balik nana ro dama ag owa guid imaw inayawi sa kanamit ko pagkaon. Pagkaaga, naga bantay eon man ro prinsesa sa manog pangahoy. Pag-abot ko manog pangahoy, sa uwa magbuhay, imaw guid ro nanaog sa kwarto ag nagbakae.

Guin bantayan nana ro eaeaki agod makilaea. Pagkakita nanda nga daywa, hadumduman nana ro sumpa ko bruha. Owa imaw makapugong sa anang kaugalingon, nag munot imaw sa eaeaki. Naduea ro prinsesa. Guin inusoy imaw. Sa abong naga usoy, idto imaw hakita sa baeay it manog pangahoy. Guin kasae ro daywa pagkatapos, idto sanda guin paestar sa palasyo. Owa mabuhayi, nag nabdos ro prinsesa ag nag onga.

Tama guid ro tugma ko bruha nga kapid nga sawa ag amo ro andang mga onga. Tongod sa kapid, masubo guid ro hari ag reyna. Sa kaeo-oy sa andang apo, guin patawag ro bruha sa palasyo. Nangayo it patawad ro hari ag reyna sa ngaean ko andang apo. Naghambae ro bruha nga dugo ko andang ama ag ina ro maka baylo kanda ag isaea ro dapat mamatay. Nag bulontad ro manog-kahoy nga ha-um nanang itao ro anang dugo. Naghambae man ro prinsesa nga haum man nanang ita-o ro anang kabuhi mabalik eang ro dagway ko anang mga onga.

Tongod sa kaeo-oy, guin bawi ko bruha ro anang sumpa. Paagi sa sang toeo nga dugo halin sa mag asawa, nga guina butang sa dahi ko kapid nga sawa ag amo, nahimo nga tawo, isaeang ka babaye ro sawa ag ro amo hay isaeang ka eaeaki ro amo.

Malipayon ro bilog nga palasyo. Umpisa kato, nangin bisita eon permi ro bruha sa palasyo. /MP

No comments: