Thursday, December 01, 2011

Sugilanon Ni Tita Linda


Ni Tita Linda Belayro


Puting Pawikan


Ro Puerto Azul makabig nga isaeang ka nakatagong paraiso. Paeangta eang ro naga adto sa rondayang isla tongod ko kaabuan ro nakaabot idto hay indi eon makabalik. Sari-saring isda ag mga pawikan ro makit-an sa isla. May mga suguilanon nga ro isla hay sangka engkantado. May guina sugid pa sanda nga may isaeang ka puti nga pawikan nga naga tao it swerte sa sin-o man nga makasakay sa anang likod tongod sobrang maila-on ro pawikan.


May sangka pamilya nga naga estar sa rayang isla. May andang onga, isaeang ka binatilyo sa rondayong isla nga manog eonip it perlas ro anang pangita. Ko isaeang agahon ngaron, nag eaong si Akim sa anang ama ag ina nga mag eonip it perlas agod ipaboeong ro anang ama sa hospital. Ro makitang perlas hay ibaligya agod maka kwarta.


Nagbaeon pa imaw it pagkaon agod indi eon imaw mag uli it ilabas. Pagkatapos nga mabaton ro basbas ko anang ama, nagpanaw si Akim sakay sa anang vinta. Nag eonip si Akim sa tunga it eawod.


Samtang sige ro anang pag eonip, may nakita imaw nga puti nga pawikan nga naga paadto kana. Guin hap-eos nana ro pawikan. Sa owa magbuhay nag amigo sanda ag guin pasakay si Akim. Guindaea imaw sa idaeum, sa kaharian it mga sirena. Nangin duea-an ro putting pawikan. Guin abi-abi imaw it mga sirena. Guin taw-an pa ngani imaw it mga perlas. Sa madaling hambae, nag eaong imaw nga mapanaw. Nagpakita man ro puting pawikan nga masubo. Guin hatud imaw sa anang baroto ag dayon nag eangoy paeayo ro pawikan. Pag abot sa baeay, guin saysay ni Akim ro natabo. Guin paboeong nana ro anang ama hasta nagmayad. Indi maduea sa anang paino-ino ro masubo nga pawikan.


Busa nagbalik imaw sa idaeum it tubi ag nag pasaeamat imaw sa mga sirena, ogaling bu-ot nana nga makita ro putting pawikan. Nagpakita ro pawikan ag guin hap-eos nana ro oyahon nga masubo. Sa owa it suko-suko, nagbalhin ro dagway it pawikan nga nangin prinsesa.


Guin sumpa abi imaw it bruha ag magabalik eamang sa tunay nga dagway kon may mabuot ag bukon it mahakog nga eaeaki ro mabalik kana.


Guin uli ro prinsesa sa anang kaharian ag guin kasae sanda ni Akim. /MP

No comments: