Friday, December 09, 2011

Sugilanon Ni Tita Linda


Ni Tita Linda Belayro


Prinsipe It Mga Paka


Isaeang adlaw, guin patawag ko haring Paka ro anang mga nasakupan. Bu-ot nana nga boe-on ro andang panan-aw kon ano ro ita-o nga penalidad sa Prinsipe ko royong kaharian. Masyado abing mapintas ro prinsipe sa mga paka nga andang kaanib.


Guin papatay nana ro mga paka nga masyadong masangag sa anang katoeogon. Sa andang pag haeambae, naghambae ro pinaka magueang nga paka nga obrahon ro prinsipe nga paka nga kapareho man kanda. Maga balik eamang sa dogalingon nga dagway kon may maeo-eoy on nga maka haro kana sa kaeo-oy ag dapat toeo-an it eoha ro anang dogalingon.


Nagkasugot ro tanan ag sa kapas ko anang gahum ko magueang nga paka, natuman ro sumpa. Ko agahon ngaron, samtang naga pamasyar ro prinsipe sa hardin maeapit sa anang "swimming pool". May mabahoe nga paka nga eomokso ag tumama sa prinsipe. Nakibot ro prinsipe ag owa naka panimbang, busa nahueog sa tubi ag nangin paka. Nag eangoy-eangoy ro prinsipe sa kaila sa tubi.


Ko olihi, tag naayawan eon imaw it eangoy-eangoy, sumaka imaw ag umadto sa sueod it palasyo. Pagkakita kana ko kuring, guin eotos imaw busa umadto imaw sa kusina. Hakita man imaw ko kusinero ag guin eotos it sanduko ogaling naka panago imaw sa isaeang ka mabahoe nga ka-ang nga siin may naka kabit nga saeaming. Owa imaw hi-abot.


Nakita nana ro anang kaugalingon. Isaea gali eon imaw nga paka.


Dali-dali imaw nga eomokso sa hardin ag idto nag panago. Paano eon imaw maka balik sa anang dating hitsura? Samtang naga paino-ino imaw, golpeng umuean. Tanan ro mga paka hay nag gueowa agod magpaligos sa oean. Sige man nga hinampang ko mga paka. May daywang ka paka nga maeapit kana nga naga suguilanon.


"Kaeo-oy man ro prinsipe, ano? Nangin paka tongod mapintas imaw katon. Ogaling kabay pa nga may maeo-oy nga maka bulig kana ag matoeo-an ko anang eoha agod makabalik sa dogalingong dagway", hambae ko sambilog nga paka. Pagkabati ko prinsipe, nagpanaw imaw nga owa nakasayod kon siin mag adto.


Golpe eang nga nagdaeogdog ag kumilat. Sambilog nga sanga it kahoy ro natama-an it kilat ag nabali. Nahueogan ro paka ag napiglit imaw ko sanga. Pagkaaga, samtang naga limpyo ro isaeang ka paki nga daeaga sa anang tampaan it baeay, hakita nana nga may hapiglit nga paka. Dali-dali nana nga guin tabang ag daehon sa andang baeay. Guin boeong nana ro mga nina it paka ag guin putos it eapat agod mainitan.


Sa sobra nana nga kaeo-oy sa paka, guin hakwat nana ag guin haruan. Dogang pa, sa anang kaeo-oy, nagtoeo ro anang eoha sa paka. Golpe nga nagbag-o ro hitsura it paka ag nangin prinsipe.


Hakibot ro daeaga. Nagpasaeamat kana ro prinsipe. Guin daea imaw sa anang kaharian ag guin hinyo nga ikasae sanda. Guin paboeong ro siki ko daeaga ag nangin prinsesa man imaw ko royong kaharian. /MP

No comments: