Sunday, August 10, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda

Ikog It Puti Nga Pagi
Ni Tita Linda Belayro

May sangka mangingisda. Masyadong maeawod ro guinapangisdaan ni Antong. May guinasugid nga may naga estar nga pagi sa guina tabuan it eangit ag dagat. Indi nana malipatan ro hambae ko anang lolo kada magpaeawod imaw.

Isaeang adlaw, masyadong madasig rong anang pagpadaeagan ko anang baroto agod makaabot imaw sa guina tabuan it eangit ag dagat. Mga pilang oras eun ro pag nabigar ko anang baroto. Matsa owa it katapusan ro anang hakita. Mataas man guihapon rong eangit. Sa anang kaga-oy, nag pahuway-huway anay imaw. Tag nakapahuway eun imaw, guin itsa ni Antong ro anang lambat. Hakatueogan eun man imaw. Owa ngani mabuhaye, naghinueag ro anang baroto, bosa habugtaw imaw. 

Guin dali-dali nana nga guin hunos ro anang lambat. Hadakpan nana rong isaeang ka pagi nga maputi. Guinpotoe nana ro anang ikog ag dayon umuli eun. Owa pa ngani imaw makatakas sa baroto, may sumalimbad kana nga mabahoe nga pispis. Guin paeas ni Antong ko ikog it pagi ag naduea ratong pispis. 

Kat sa daeanon eon imaw, may mabahoe man nga ayam nga naga eaway ro umatubang kana. Tungod sa gahom man it ikog hay dumaeagan ro ayam nga nagabahag ko anang ikog. 

Parabil si Antong makasaka sa andang ba-eay, may mabahoe pa guid nga sawa rong nag baeabag sa hagdan. Winaslikan nana it ikog ko pagi ag golpe man nga kumarang rong sawa. Pagkasaylo ni Antong sa andang baeay, guin sugo nana ro anang asawa nga hikuton rong pagi agod andang isuea. Nagpahuway imaw sa andang balkon. Parabil imaw hikatueogan, golpi nga guin uylog ro andang baeay. Nagsininggit ro anang mga unga. Gumuwa imaw ag ihaplit ro ikog it pagi, bosa golpi man nga nagtawhay.

Makataliwan rong mga binuean, owa eon it nagatuhaw nga kahadluk sa kabuhi ni Antong. Imaw ro guina kilaea nga amo kong ikog it pagi. Daea-daea nana rong ikog nga nakasueod sa taeagbasan maskin siin imaw mag-adto. Guina kahadlukan imaw it mga maeain nga espiritu maskin siin imaw mag-adto tungod sa ikog it puti nga pagi nga may kinaadman./MP

No comments: