Thursday, August 21, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda

Saeaming Nga Bukid
Ni Tita Linda Belayro

May guinasugid nga may saeaming nga bukid nga nagapakita kon putli ro imong tagipuso-on. Rondaya rong taeamdon ko mga tawo nga puti suno sa andang hinimuan nga kamaeayran. Owa it nakasueod sa rondayang bukid bangod owa it puertahan. Ogaling mabuksan eamang it isaeang ka onga nga pinili. Abo nga mga guinikanan ro naga handum nga kunta ro anang onga rong mangin pinili.

Samtang nagahampang ko anang titiris si Betty, may nagpaeapit kana nga isaeang ka babaye nga nakasuksok it puting eambong. Guinsampit ko babaye imaw kon bo-ot nana nga magsueod sa bukid nga saeaming. Nagpamalibad imaw bangod owa nakasayod ro anang ina. Golpeng naduea rong babaye. Anang guinsugid sa anang ina rong natabo. Halin kato, guinbawaean imaw nga magadto sa eati.

Ko isaeang agahon ngaron, golpeng nagkasangag ro mga tawo. Naduea kuno ro andang mga onga. Suno sa nakakita, guindaea sanda it babayeng nakaputi. Nagpakita sa mga tawo rong saeaming nga bukid. 

Idto nagsueod ro mga onga nga nagahilinampang. Bugana sanda sa pagkaon ogaling pag-abot it gabi-i hay nagatilinangis sanda tungod sa kahidlaw sa andang mga guinikanan. Guinsamitan nga buksan rong bukid ogaling owa it puertahan.

May nagpakita nga nakaputing babaye ag naghambae nga isaeang ka onga nga puti rong makabukas sa puertahan. Kinahangean nga isakripisyo nana ro anang tudlo bilang yabe agud mabuksan ro puertahan. Guin hambae pa it babaye nga si Betty rong yabe para mabuksan rong puertahan. 

Nag adto ro mga tawo sa baeay nanday Betty. Ro iba nagta-o it kwarta, ag ro iba hay mga alahas ogaling nagpamalibad ro ina ni Betty. Ko ulihe, nagsugot ra nanay. Guinhaead nana ro anang  onga agod isakripisyo ro todlo ni Betty bangod sa kaeo-uy sa mga tawo. Nakaguwa ro mga unga nga kaabuan hay pasaway, owa naga eskwela, naga ligoy sa klase, nagapanakaw ag ro iba hay mga matamad.

Bangod eang sa tudlo ni Betty, nagpasaeamat ro mga guinikanan. Nagta-o man it leksyon rato sa mga onga. Makaron, palangga guid nana si Betty ag imaw hay nangin huwaran ko mga kabataan una sa andang lugar. /MP

No comments: