Sunday, August 31, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda

Ro Sanga It Oliba
Ni Tita Linda Belayro

Ma-ilaon sa hampang pisikal ro mga Griyego. Nagapati sanda nga ro sukatan ko andang pagkatawo hay rong mata-eas nga kaisipan ag mayad nga pang-eawason. Agud mahasa rong pa ino-ino hay naga entra sanda sa mga hampang nga pisikal. Sa tiyempo nga nagahiwat it pahampang, ro mga diyos ag diyosa sa bukid it Olimpus hay may guina pili nga dapat padag-on. Kada isaea kanda hay may kandidato. Isaea eon si Minerva nga diyosa it kaaeam. Ro manoghampang hay naga adto sa templo ag maghaead it pangamuyo nga ubayan sanda ko andang diyosa.

Pag-abot sa katapusan it adlaw it pahampang, ro mga manoghampang hay naga deretso sa templo ni Minerva agud ihaead ro andang kadaeag-an. Parabil matapos rong hampang, nagpa ino-ino si Minerva kon ano ro anang iregalo sa mga nagdaea-og. Paglingot nana sa tu-o hay may hakita imaw nga sanga it oliba. Guin eangi nana ro sanga ag guin obra nga korona. Pag-abot ko oras it paghaead, guin ta-o nana ro korona it oliba ag guin butang sa oeo it nagdaug. Naghugyaw rong tanan. Malipayon guid ratong nagdaea-og tungod may regalo sanda halin sa diyosa. Umpisa kato, mataas eon rong pagkilaea ko mga tawo sa dahon it oliba. Rondaya rong simbolo it kadaeag-an.

Sa maisot nga syudad it Sicily, may isaeang ka bakero nga pobre apang mahugod magbantay ko mga karnero nga guina pabantayan kana. Handum man nana nga makabaton it koronang oliba. Guinhamas nana ro anang eawas. Kada agahon, kon naga panginaon ro mga karnero hay sige ro anang pagdaeagan pasaka ag pana-ug sa bukid. Umabot ro sang dag-on nga anang pagensayo. Nag-eaong imaw sa anang ama ag ina nga maentra sa dag-unan nga Olimpya. Sari-saring hampang rong naka ta-eana ogaling sa karera ro anang guin entrahan. Sa ka abu-abo nga nag-entra, imaw rong nagda-ug bilang pinakamadasig. Guindayaw imaw ag abo nga mga kababaihan ro naglamano kana.
Guinbaton nana rong koronang Oliba. Sa pagbutang kana kong korona sa oeo mingko hakita nana rong uyahon kong diyosa it ka-aeam nga nagahibayag kana. Malipayon imaw nga nag-uli nga guinpabugae rong koronang oliba sa anang guinikanan./MP

No comments: