Monday, May 25, 2015

Kanta Ni Tita Linda

Ro Unga Nga Mahugod
Ni Tita Linda Belayro

Ro unga nga mahugod,
Sa ulihi indi magkalisod,
Sanay sa obra ag pagkayod,
Bugae ko anang mga igmanghod.
Nalipay si Nanay,
Bugaeon si Tatay,
Sa ungang mahugod,
Ga tao it kalipay.
Sa trabaho masaligan,
Ro oras guina pangin puslan,
Guina obra rong tanan,
Agod indi maagahan.
Mahugod man sa pagtuon,
Guina tun-an tanan nga leksyon,
Agod sa klase hay haum,
Pangutana ni ma’am masabat dayon.
Ro unga nga mahugod,
Bugae it pamilya,
Manggad ko atong banwa,
Maeapit kana rong grasya. /MP

No comments: