Sunday, May 03, 2015

Sugilanon Ni Tita Linda

Ro Puti Nga Lengganay 
It Jineno (Altavas)
Ni Tita Linda Belayro

Ro sugilanon hanungod sa puti nga lengganay it dati anay nga Jineno nga makaron hay Altavas hay naghalin pa katong tiyempo it mga Espanyol nga ro mga Moros hay naga tambang sa kaeaeawran. 

Guina anaran nga eosubon ko mga pirata rong banwa sa baybayon. Guina bihag nanda ro mga mabakod nga kaeaeakihan agod ubrahon nga ulipon. Ro mga babaye hay guina dugang sa andang harem. 

Agud makalikaw sa mga mapintas nga mga Moros, nag adto ro mga tawo sa kagueangan sa may Norte nga parte kong bukid it Pulilan ma-eapit sa may pangpang kong suba it Giniktan.

Sa bag-o nanda nga guina estaran, nagkasugot sanda nga maghorma it lengganay agod magta-o it pangandam kon may maga-abot nga mga Muslim. Guin tipon nanda rong kutob pilak ag guintunaw agud obrahon nga lengganay. Kat nahuman eon rong lengganay, “maputi ag nagasiga” bangod nahuman sa pilak ag kon bagtingon hay abot hasta sa dagat it Sibuyan. May mata-as nga bukid nga andang guin patindugan it tore nga butong ag guin bitay nanda rong lengganay. 

Ko olihe, may namataan nga 25 ka mga ventas it Muslim nga naga padueong. Guin bagting rong lengganay ag ro mga tawo hay nagpaeayo paadto sa bukid. Guina paeos ko mga kaeaeakihan rong lengganay ag bo-ot daehon idto sa kabukiran. Tungod masyadong mabug-at, owa hadaea sa bukid.

Agod indi mahueog sa alima it mga muslim, guin tagbong nanda sa madueom nga parte it suba it Agbalili. Hasta makaron owa guid nakita rondayang lengganay. Guin tawag nanda rong lugar nga Bucayan (rong puti nga bagay) nga guina tungod hay rong puti nga lengganay. /MP

No comments: