Tuesday, May 19, 2015

Sugilanon Ni Tita Linda

Baeas Nga Puti
Rong Isla It Boracay
Ni Tita Linda Belayro

Sa isaeang ka tribu sakop it Antique, may magkahigugma nga nageapas sa kasugu-an ko andang tribu. Ro babaye hay unga kong pinuno it tribu. Bawae sa unga it pinuno nga makipag-asawa sa mga ulipon nga eaeaki. 

Mabuhay eon nga naga higugmaanan rong daywa apang natukiban kong pinuno rong relasyon it daywa. Guin padakop rong eaeaki ag guin pereso. Agud makilaea imaw nga nagkasaea, guin kalbo imaw busa guin tawag imaw nga si Burog bangod sa anang bueog. 

Guin pinahan imaw it kamatayon paagi sa pagtagbong kana sa eawod parabil magbilog rong buean. Antes magbilog rong buean, guin taw-an it aeak nga may pangpatueog rong gwardya. Guin takas imaw ko babaye nga si Acay, ro unga nga babaye it pinuno.

Sakay sa maisot nga baesa, nagtakas sandang daywa, daea ro mga igdaeapat ag pagkaon. Nagpautaw-utaw sanda sa eawod nga owa it dereksyon hasta napadpad sanda sa isaeang ka isla sakup it Aklan. Pagdungka nanda sa may binit it baybay, abo nga mga isda ag pawikan ro andang hakita. Rikara sanda nagpatindog it payagpayag. Hakita man nanda nga bugana rong prutas sa kagueangan.

Owa sanda nakasayod nga may mga Ada nga naga estar sa isla. Bo-ot nga matungkad ko mga Ada kon ano ka puti rong tagipusuon ko daywa. 

Isaeang adlaw, may isaeang ka magueang nga nag-abot sa isla. Gutom nga gutom ag ga-oy pa nga mayad rong magueang. Guin paka-on nanday Burog ag Acay ro magueang. Guin taw-an nanda it inihaw nga isda, mga prutas ag tubi halin sa uean rong magueang. 

Nagpasaeamat ro magueang ag parabil nagpanaw, nangayo imaw it sang hakup nga baeas. Anang guin sabwag sa mag-asawa ratong baeas ag kutob matugpaan nangin puti nga matsa kristal rong baeas. Sige rong sinabwag nanda hasta napuno ro bilog nga isla it puti nga ba-eas. Owa it eabot, hay nangin matin-aw rong tubi sa baybayon ag maeamig sa idaeum it tubi maskin alas dose eon ro udto ro adlaw.

Rondaya rong guin halinan kon ham-an it nangin puti rong baeas sa raying isla nga guina pangayaw it mga turista.  /MP

No comments: