Wednesday, August 19, 2015

Sugilanon Ni Tita Linda Ni Tita Linda Belayro

Rong Alebang – bang Ag Bueak
May isaeang maisot nga alebang-bang nga nakasueod sa isaeang ka hardin. Naga usoy imaw it mga bueak agud anang kan-on. Sa anang paglinibot, owa gid imaw it nakita nga sarang maka-on. May nasipeatan imaw nga isaeang ka sukoe. Guinpaeapitan nana ag hakita nga owa gid imaw it mabu-oe. Humapon imaw sa isaeang ka sa-nga ag nag panghayhay.

“Owa gid ako it nakita nga maka-on sa hardin ngara. May una man kunta nga sukoe ogaling owa man it humot.”

Nabatian imaw it sukoe nga bueak.

“Ham-an it indi ka makahueat sa tama nga oras? Hin-aga ka magbalik ag rong owa makaron hay imong maangkon. Rong sadyaan, duga, humot hay iya kakon tanan kon kaantiguhan ka maghueat.

Kat ikaw hay oeod pa nga owa it pakpak, naga kamang ka pa-eang ay indi ka pa makatikang. Makaron isaea eon ikaw ka alebang-bang nga makaeopad ag makahimo kon ano ro imong nailaan. Imaw man ako makaron, owa pa it pueos sa imong panueok bangod indi mo pa mapuslan. Magtiis ka ay imaw rong kudlit nga nakatakda sa kada kabuhi. Rong kahigayunan hay indi mag-abot sa sin-o man nga indi kaantiguhan maghueat.

Tanda-an mo nga sa pagbalik mo hay magpa ayaw-ayaw ka sa akon nga duga ag humot. Magdahan ka eang, maisot nga alebang-bang, nga sa imong mga bugae hay may mga tunok man ako.”

Napahuya rong maisot nga alebang-bang sa gin buhian nga mga bisaea kong maaeam nga sukoe ag dali-dali imaw nga eompad. May gin bilin nga hambae ro alebang-bang parabil eompad.

“Ikaw rong maaeam, ugaling maabutan ko pa baea ro imong duga?”
Nabatian kong sukoe ag nagsabat.


“Temprano ka pa ay basi ikaw maunahan. Iya sa kalibutan imaw raya rong taeandaan. Rong tamad magbugtaw hay maaywanan.” /MP

No comments: