Saturday, April 24, 2010

Sugilanon Ni Tita Linda


Ni Tita Linda Belayro

Suba It Jordan Ag Pueang Dagat
Pareho nga mahayga sa mga pumueoyo rondayang tubi sa daywang ka suba. Ro tubi sa Jordan hay guina paligsan, guina eabahan ag guina pasabsaban it mga hayop. Ro Pueang Dagat hay guina agyan it mga sakayang dagat agod makatabok sa pihak nga banwa. Ro pueang dagat hay makasaysayan sa mga Israelitas tongod sa raya ro guin pihak ni Moises paagi sa anang gamhanan nga baston agod makatabok ro mga Israelitas sa naga eagas nga mga Ehiptimo. Ko olihi, guin tawag ra nga patay nga dagat bangod sa sobrang kainit. Busa, owa it mga isda ag ibang tanum nga nakatubo kara.

Ro suba nga Jordan hay imaw ro guin bunyagan kay Hesukristo paagi kay Juan de Bautista. Makasaysayan sa mga Hudiyo ro suba nga Jordan tongod sa rikara nagpahayag ro Diyos Ama kay Juan de Bautista paagi sa limog nga naghalin sa eangit nga si Hesukristo ro anang bugtong ag nahamut-an nga onga. Dayon nag-kunsad ro Espiritu Santo paagi sa isaeang ka salampati.

May kina iya rondayang tubi sa daywang ka suba. Ro patay nga dagat hay naga binaton eamang ko tubi halin sa suba it Jordan ogaling owa it guina iligan, busa nangin mahigko ro tubi ag naga init tongod naga tipon eamang ro tubi. Samtang ro suba it Jordan ay maatag sa patay nga dagat. Anang guina padaeagan ro dagat ko tubi halin sa kabukiran, busa malimpyo ag maeamig ro tubi.

Kon ipaanggid sa tawo, ro suba nga Jordan hay maatag ag anang guina panao ro grasya nga anang nababaton. Samtang ro patay nga dagat hay tawong sueok ag hakog. Ro anang bu-ot hay mag binaton eamang. Owa naila mag-amot ko anang grasya nga nababaton. Siin ka sa daywang ka tubi ngara? /MP

No comments: