Thursday, March 08, 2012

Sugilanon Ni Tita Linda

Ni Tita Linda Belayro

Mensahero It Bukid Nga Olympus

Si Merkyurio o Hermes ro paborito nga mensahero ni Zeus o Jupiter. Tanan ro mga Diyos ag Diyosa hay bu-ot amigohon si Merkyuryo tongod may gahum imaw nga maka eopad it madasig ag maka abot sa ap-at ka pamusod o karugwan it kalibutan.

Sa tanan nga Diyosa, owa it makatupong sa ka gwapa kay Venus. Imaw ro guina to-uhan it tanan nga mga mortal nga kaea-eakihan ag maskin ro iba nga Diyos it bukid Olympus. Ogaling indi mat-a magpa tutos si Hera nga asawa ni Zeus. Tongod kara, guin regaluhan nana it isaeang ka pahumot si Hermes. Rondayang pahumot hay maka patueog ra sa sin-o man nga maka hugom ag sa anang pagbugtaw, kon sin-o man ro anang unang makita hay imaw ro anang mangin asawa.

Owa nakasayod si Hermes, nga may ibang tuyo si Hera para kana. Bu-ot nana nga kangayon si Venus sa isaeang ka lugar agod idto nana himu-on ro anang maeain nga katuyo-an.

Guin kangay nana si Venus sa isaeang ka lugar nga puno it kakahuyan ag mga kapispisan. Sa owa it suko-suko, umabot mat-a si Hera nga may daeang isaeang ka maeaw-ay nga eaeaki. Hakibot si Hermes. Bangod karon, habuhian nana ro guina buytan nga bote it pahumot. Hatamsikan si Hera, dayon natumba sa eogta ag hakatoeogan. Nag paeagiw si Venus ag si Hermes. Pag bugtaw ni Hera, ratong anang kaibahan nga maeaw-ay nga eaeaki ro anang unang hakita ag habatyagan ni Hera nga naila-an nana ro eaeaki.

Nagmunot si Hera sa ratong eaeaki hasta guina-oy sanda, busa nag pahuway hasta hakatoeogan. Pagkaaga, guin hatod si Hera ko mabuot nga eaeaki sa daean paadto sa bukid it Olympus tongod bawae abi ro mga mortal nga makasaka idto. Guin hipsan ni Hera ro tanan. Nangayo imaw it patawad kay Hermes ag kay Venus. Makaron, mayad man guihapon ro andang relasyon sa kada isaea. /MP

No comments: