Sunday, March 25, 2012

Sugilanon Ni Tita Linda


Ni Tita Linda Belayro

Manogdapit

Ro mga sinauna natong katigueangan hay nagapati nga kon mamatay ro isaeang ka tawo hay guinadapit imaw ag guina pasakay sa isaeang ka baroto agod daehon idto sa lugar it mga namamatay. Idto nagakilita ro mga naunang miyembro it pamilya nga mabuhay eon ag haunang nagtaliwan sa rondayang kalibutan.

Kat madali eon lang mamatay si Hagon, guin bilinan imaw ko anang mga kaibahan sa pamilya nga magbuot, mangin matinahuron sa manog-dapit. Ro manog-dapit abi hay may gahum man nga ikaw hay pabalikon kon mayad ayad ro imong katuyuan.

Pagkabugto ko anang ginhawa, nagbueag ro anang kaeag sa anang eawas. Ro kaeag hay nag adto sa may suba nga siin naga hueat kana ro baroto ag imaw man ro manogdapit. Nageohod imaw sa manogdapit nga kon mahimo, pabalikon anay imaw tongod owa pa it habilinan imaw ko anang eopog nga onga ag bulag nga asawa. Nasunog abi ro andang baeay ag owa it habilin ko andang mga igdaeapat.

Ro solo nanda nga nasalbar hay ro anang onga nga eopog ag bulag nga asawa. Namatay man si Hagon sa anang pagsalbar sa anang mag ina. Tinukob it kaeo-oy ro manogdapit ag guin tugutan nga mag balik si Hagon sa isaeang kondisyon nga maka-taliwan ro limang dag-on, paga sueangon imaw.

Nakabalik si Hagon busa hakibot ro bilog nga baryo. Ro mga pomoeoyo hay naga pati nga patay eot’a si Hagon. Nangin sueod it mga baeasahon si Hagon ag perming may mga bisita sanda para pakig-angutan imaw. Tongod sa kaeo-oy kana, guin regaluhan imaw it baeay. Guin paboeong ro anang asawa ag onga. Nag bag-o ro andang pag pangabuhi. Owa nana hapan-uhi nga limang dag-on eon gali ro tumaliwan halin nga gin pabalik imaw sa anda it manogdapit.

Guin sueang eon imaw ag masadyang nagmunot man imaw. Owa guid imaw nag pamalibad. /MP

No comments: