Thursday, May 02, 2013

Sugilanon Ni Tita Linda

Ni Tita Linda Belayro

Regalo Ni Lalahon


Guina patihan ko mga sinaunang Pilipino nga si Lalahon hay imaw ro diyosa it bugana nga ani. Guina bantayan nana ro mga katamnan it mga pumoeoyo kapin guid ro katamnan it mangunguma. Anang guina pinahan ro mga naga abuso sa atong tunang manggad pareho it eogta. Pagkatapos it bagyo, naga panaog imaw sa datag agod kaadyon ro mga nasamad nga mga pananom. 

Si Mang Cosme hay isaeang ka mahugod nga mangunguma. Ko anang oras, abo ro anang mga tanom nga pulos naga bunga ag mga matambok. May isaea pa guid nga mangunguma nga kapareho man kay Mang Cosme ro anang tanum, ogaling bukon it matambok ag sangkiri ro anang bunga. Si Mang Akim kon tawgon. May pagka malikawon ag bugaeon si Akim. Kada mag ani si Mang Cosme hay naga haead imaw kay Lalahon bilang pasaeamat samtang si Mang Akim mat-a hay anang guin pili nana ro mga bulok ag imaw ro anang guin dueot kay Lalahon. 

Tongod sa pagka malikawon ni Mang Akim, guin tumpok nana ro mga eamay ag dagami maeapit sa katamnan ni Mang Cosme. Guin sug-an nana ag guina pakamang ro kaeayo. Tag naga tambook eon do kaeayo, habugtaw si Lalahon sa anang pagkatoeog. Dali-dali nana nga guin pa-oean hasta napaeong ro kaeayo. Bilang pina kay Mang Akim, guin padaea nana ro mga alisiw-siw ag mga apan sa katamnan ni Mang Akim. 

Sinipot it kaon ko mga insekto ro katamnan ni Mang Akim. Owa guid it nabilin. Abo guid ro kaakig ni Mang Akim. Guin punungan nana ro naga ilig nga tubi sa eanas ni Mang Cosme. Tongod karon, nagkaeo-o ro mga tanum ni Mang Cosme. Pati ro anang alila nga mga hayop hay owa eon it guina inom. 

Sa kaakig ni Lalahon, guin buhusan nana ro punong ag nagbaha sa eanas ni Mang Akim. Inanod ro anang mga hayopan ag linapawan pa ro anang baeay. Samtang owa guid it kasamaran sa baeay ag eanas ni Mang Cosme. 

Owa it nahimo ro malikawon nga mangunguma kundi mag alay ag mangayo it kapatawaran kay Lalahon. Guin baton ro doeot ni Mang Akim. Halin kato, nag bag-o eon si Mang Akim. Mabu-ot eon imaw sa ibang tawo eabi guid kay Mang Cosme. 

Kada tig aeani ngani, guina pili nana ro pinaka sadya-an nga tubas agod ihaead kay Lalahon. /MP  

No comments: