Friday, May 31, 2013

Sugilanon Ni Tita Linda

Ni Tita Linda Belayro

Mata It Banog
(Matanglawin)

Guina kilaea sa kaabtik ro pispis nga banog o lawin. Kita ko anang mata maskin ano ka eayo ro bu-ot nana nga dagiton. Busa ro manok nga naga tuka sa kaeati-an hay maabtik man nga naga panago daea ko anang mga isiw agod makalikaw sa banog.

Mabuhay eon nga naga alila it mga pispis si Satur. Una kana tanan ro sari-saring klase it pispis. May maeagko, maintok, maila ag mahugop ag naga kasari-saring kolor. Guina pangayaw imaw it mga maila-on man mag alila it hayop tongod antiguhan imaw mag obra it kisiw. Guin daea ni Satur sa anang baeay ag guin alila. Ko olihi, guin gamit nana ro banog sa pagdakop it mga ilahas nga manok agod ibaligya sa tindahan. Abo nga naila sa namae ko ilahas busa abo ro naga bakae kana hasta nag manggaranon si Satur. Maila-on man imaw mag alila it manok pang bueang ag tongod mas mahae ra bili, halipatan eon nana it pagtatap ro alilang banog. 

Ko olihi, nagpanaw ro banog ogaling owa sa bu-ot ni Satur tongod abo kana nga naga bakae it pang bueang nga manok. 

Tumaliwan ro mga inadlaw ag binuean, nag abo ro eanggam ag katsori sa anang baeay. Abo nga mga manok ro guin pang kaon ag nagkaeasipot man ro anang ibang pispis. Hadumduman nana ro anang alilang banog. Guin bo-oe nana ro anang baktoe nga pantawag sa anang banog. Habati-an ko banog ro tunog it baktoe. Nag abot imaw sa baeay ni Satur. Nalipay guid it duro si Satur sa pagbalik ko anang alilang banog. Halin kato, guin tatap it husto ni Satur ro anang alilang banog nga guin halinan ko ana tanan nga manggad. /MP

No comments: