Thursday, May 09, 2013

Sugilanon Ni Tita Linda

Ni Tita Linda Belayro

Orasiyon

Ro oracion hay oras it pagpahuway. Sa kada pagtunod it Haring Adlaw, naga boeos ro gabi-e. Oras nga ro tanan nga may kabuhi hay maga pahuway. Ro mga naga trabaho hay naga pauli agod magpahuway ag ro kusog nga guin gamit sa bilog nga sang adlaw hay maislan paagi sa pagkatoeog. Ro mga kapispisan ag mga hayop hay naga uli man sa andang ilistaran para man maka pahuway. 


Pag abot it oracion, oras it pagpamaeandong ag pagpasaeamat sa mahae nga Diyos, sa nagtoga ko rondayang kalibutan nga guin taw-an kita it bilog nga adlaw nga may kapuslanan. 

Ogaling ro gabi-e hay guina hueat man it may maeain nga katuyo-an. Kadueom ro guina paabot ko mga maeain nga espirito agod maghasik it lagim sa andang biktima. Ro kadueom ro andang kalibutan ag naga pati sanda nga una ro kahilwayan sa kadueom tongod hilway sanda sa pag obra it maeain, hilway sanda sa pagpadayon ko andang tiko ag buktot nga baeatyagon. 

Isaea si Brix nga naga hueat ag naga paabot perme it kadueom. Rondaya ro anang kahilwayan sa pag panagtag it droga sa anang mga suki. Si Brix hay isaeang ka tusong drug pusher. Naga katoeog imaw sa bilog nga sang adlaw agod itagana sa anang oeobrahon sa bilog nga sang gabi-e. Ogaling ro kadueom hay bukon it permanente. Pagtaliwan it dueom, naga ling-ling man dayon ro Haring Adlaw. Guina pukaw ro mga mahugod, mga may putli it baeatyagon agod maga padayon sa pag trabaho hasta may kahayag pa. 

Hadakpan si Brix sa akto nga naga panagtag it droga. Sa pagdakop kana, mas nagdueom ro anang kalibutan tongod idto imaw igsueod sa madueom ag mainit nga presuhan. Naduea ro anang kahilwayan. Sa pihak nga bahin, owa guid naduea-i it pag eaom si Rita. Puro kadueom ro anang nadangatan tongod guin sikway imaw ko anang ginikanan tongod sa pagsunod nana ko pitik ko anang tagipusuon. 

Naghugod sanda ni Mando ag naga estar sa maisot nga payag. Kada mag abot ngani ro oracion, dungan man sanda nga naga eohod sa pagpasaeamat ag naga pangamuyo nga magtaliwan ro kadueom sa andang kabuhi. Owa mabuhayi, guin sabat ro andang mga pangamuyo. Pagtakop it adlaw, ko orasyon ngaron, nagbisita ro anang guinikanan. Guin patawad sanda ko anang ama ag ina. Nagno-oe sanda sa pag paea-as kay Rita. Ro andang mga umagad nga iba hay puro paeahilong ag sugaroe, samtang si Mando hay mapisan ag mapag mahae nga asawa. 

Makaron hay oracion eon man, mangamuyo kita ag magpasaeamat sa Diyos nga naabotan naton ro kahapunanon agod maka pahuway ro atong paino-ino ag kaeawasan. /MP

No comments: