Sunday, June 23, 2013

Sugilanon Ni Tita Linda

Ni Tita Linda Belayro

Adlaw It Mga Tatay

Sa lugar nanday Roman guina selebrar nanda ro adlaw it mga tatay, kon sa English pa hay “Father’s Day”. Rondayang selebrasyon hay guina paabot ko mga inunga kada dag-on. Tanan hay naga adto sa katipun kaibahan ko andang ama. Sa bilog nga adlaw, sanda hay naga hinampang ag naga kina-on kaibahan ro andang ama nga guina padonggan. Duro guid ro kahikaw ni Roman sa ibang mga onga. Owa abi imaw it ama tongod inaywan sanda ko anang ama ag nag asawa sa ibang babaye.

May nagtapik sa abaga ni Roman. Sa anang pag adwing, hakita nana ro naga tindog nga isaeang ka eaeaki nga naka suksok it terno ag nag hibayag kana. Dungan nga guin sampit imaw agod mag hampang ag magka-on sa bilog nga adlaw. Pagka hapon, parabil sanda nagbueag, nagkasugot ro eaeaki ag si Roman nga magakita eon man sanda sa masunod nga dag-on. 

Makaron, ika-16 it Hunyo, adlaw eon man it mga tatay. Malipayon nga nag hueat si Roman sa anang tatay-tatayan. Maangan-angan, may nagpundo nga awtong itom bag-o pa. Nanaog ro driver ag nagpaeapit kay Roman nga may daeang regalong mga eambong, saewae ag sapatos eakip ro sobre nga may tseke. Bu-ot nga magpasaeamat si Roman sa anang guin kilaeang ama. Naghinyo si Roman nga masunod sa baeay it nagtao kana’t mga regalo. Ogaling owa it bilin sa driver nga magdaea’t kaibahan. 

Tongod sa mapilit si Roman, pinasakay imaw sa awto ogaling, imbis nga daehon imaw sa baeay, idto-a imaw guin daea sa sementeryo. Namatay gali ro eaeaki ko nagtaliwan nga dag-on sa masakit nga kanser. Tama guid sa kaadlawan it mga tatay ro anang kumpli-anyo sa pagkamatay.

Guin gasto ni Roman ro kwarta nga guin ta-o kana hasta imaw nakatapos sa pag eskwela sa pagka doktor sa medisina.  

Kada adlaw it mga tatay, idto nana guina selebrar sa sementeryo  ro bilog nga sang adlaw kaibahan ko anang pamilya. /MP

No comments: