Sunday, October 19, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda Ni Tita Linda Belayro

Tin-Tin, Maaeam nga Ayam

Halin pa nga nagretiro si Mang Andoy sa anang obra bilang mensahero sa isaeang ka pribado nga kompanya, isaeahanon eon lang imaw nga naga-kabuhi. Guin kabuhi nana ro anang maisot nga pension paagi sa pagbaligya it butong it niyog sa kilid it karsada maeapit sa terminal it bus. Madahog rong baligyang butong it niyog ni Mang Andoy eabi guid kon tag-init. Guinabutangan nana it yelo rong kinuskos nga butong ag ibaligya una mismo sa sueudlan nga niyog.

Isaeang adlaw, may isaeang ka tiyo rong nagpaeapit kay Mang Andoy. Guin painum nana it sabaw it butong rong ayam. Pagkatapos, nag eoko sa eoyo ni Mang Andoy hasta nakatoeogan. Pag-uli ni Mang Andoy, guin daea nana rong ayam sa anang baeay. Anang guin pangaeanan nga si Tin-tin ro tiyo. Nagbahoe si Tin-tin ag nangin kaibahan perme ni Mang Andoy. Abo nga naila maghampang kay Tin-Tin tungod guinatun-an it iba ibang abilidad ni Mang Andoy. Antiguhan eun imaw magsaot, magturo ko sari-saring kolor, pageompat sa kaeat ag iba pa. Abo nga nagadugok kay Tin-tin samtang naga kaon it butong it niyog.

Ko gabi-i ngaron, may habatyagan si Tin-tin nga kaeoskos sa pihak kong mabahoe nga baeay. Ro maaeam nga ayam, owa magpabaya. Dali-dali imaw nga eomokso sa kurae ag guin inangkit ro mga mananakaw samtang naga linahay. Nakabugtaw rong pamaeay ag haabutan nanda ro paginangkit ni Tin-tin sa manakaw. Nagtawag it pulis rong tag baeay. Nadakpan ro mga kawatan samtang nakauli eot-a si Tin-tin. Guin balita sa radiyo rong natabo ko gabi-eng nagtaliwan. Ogaling owa nanda makilaea kon anyo nga ayam rong nakadakop sa mga kawatan. Guin tago ni Mang Andoy si Tin-tin agod indi pagdumtan it mga tawong may maeain nga tuyo.

May nagtuhaw man nga sunog una sa lugar ni Tin-tin. Naglinahay man imaw pabalik balik hasta nakabugtaw rong mga tawo. May nakakita kay Tin-tin. Guinsuguid sa Brgy. Kapitan rong nahimo ni Tin-tin sa andang lugar. 

Pagtaliwan it pilang dag-on, umabot man rong tiyempo nga nagmasakit ag namatay si Mang Andoy. Sa eoeob-ngan ni Mang Andoy nagakatoeog si Tin-tin agod bantayan ro anang amo. Ko agahon ngaron, hakita kong sepoltorero nga patay man si Tin-tin. Ro maaeam nga ayam, nag-unong hasta it kamatayan sa anang amo nga nagtao kana it pagtatap ag pagpalangga. /MP

No comments: