Thursday, October 30, 2014

Sugilanon Ni Tita Linda

Daeayawon Nga Umagad

Bulahan ka kon makakita ka it mabuot ag daeayawon nga umagad. May mga owa it paghilibaut sa pamilya bangod sa mga maldita o maldito nga umagad. May isaeang ka estorya sa bibliya hanungod sa relasyon kong magpanugangan ag mag-umagad nga makapamukeat katong mga umagad ag panugangan.

Ro mag-asawang si Elimelid ag Naomi hay nagpadueong sa Moab agod likawan rong tag-gutom sa andang lugar. Daea nanda ro andang daywang ka onga nga ea-eaki nga sanday Mah-lon ag Chilion. Nagtener sanda it mga napueong dag-on sa Moab hasta naka asawa ro andang daywang ka onga. Namatay si Elimelid. Owa mabuhayi, namatay man ro andang daywang ka unga.

Ko isaeang agahon ngaron, guintawag ni Naomi ro anang daywang ka umagad. Anang guinhambae nga mauli sanda sa lugar ni Naomi. Nabalitaan abi ni Naomi nga nagtaliwan eon rong tag gutom sa andang lugar sa Bethlehem. Owa man nagbalibad sanda. Nagmunot ro daywang ka umagad nga si Orpah ag Ruth. 

Nag-uli eon sanda. Pag-abot nanda sa guin sanghan it daean, binalikid ni Naomi ro daywang ka babaye. Guinhambae nana nga mag uli sa andang mga pamilya, tungod patay eon man ro andang asawa. Mahimo pa sanda nga makapag-asawa it uman. 

Nagpasugot si Orpah. Nagea-ong imaw nga eoha-an kay Naomi ag nagpanaw. Samtang si Ruth hay nagpabilin maskin anong pilit ni Naomi. Ro anang hambae, “Ayaw ako pagpilita nga aywan ko. Kon siin ka maadto, mamunot ako kimo. Ro imong Diyos mangin akon nga Diyos. Kon siin ka mamatay idto man ako ieubong.” Rondaya rong tumaeagsahong hambae kong mabuot nga umagad. Pag-abot nanda sa lugar nanday Naomi, guin abi-abi sanda ag guin dayaw nanda rong mabuot nga umagad. Guinhinyo ni Naomi nga tawgon imaw nga Mara, nagakahueugan nga mapait, tungod abo nga kapait ro anang haagyan idto sa Moab.

Oras guid it tig-aeani sa andang pag-abot. Nagpanagpot it mga nabilin nga paeay si Ruth, ag tungod sa anang daeayawon nga batasan, abo kanang nagbulig sa pag-ani. Bulahan guid si Naomi bangod maskin, naduea ro anang asawa ag daywang ka onga, may kabueos man nga umagad nga naga-unong kana. /MP

No comments: