Thursday, February 09, 2012

Sugilanon Ni Tita Linda

Ni Tita Linda Belayro

Prinsesa It Baeangaw

May pagpati ro mga Incas, isaeang ka tribu it mga Indian nga kon magtunga ro baeangaw sa kaeangitan hay may matabo sa andang lugar. Guina patihan nanda nga ro baeangaw hay pagsanib it eogta ag adlaw nga may bendisyon nga uean. Kon ano man ro matabo, naga hueat eamang ro mga Incas.

Naga buead it linabahan sa eati si Alena kat nagtunga ro baeangaw. Nagkilat it golpi ag mataeom. Tinamaan si Alena busa, nalipong imaw. Sa anang pagbugtaw, may eapsag una sa anang eoyo. Dali-dali nana nga pinutos ro eapsag ag guin daea sa ibabaw it baeay. Halin kato, guin pangaeanan nga si Salina ag guin atipan nana ro eapsag nga matsa anang dogalingon nga unga.

Nagbahoe si Salina nga gwapahon. Kon may magtunga nga baeangaw, duro guid ro anang kalipay. Naga sinaot imaw ag naga daeagan paadto sa puno it baeangaw. Ogaling guina bawaean imaw ko anang inang si Alena bangod indi mahimo kuno nga maka saka imaw sa baeangaw.

Pagkataliwan it pilang dominggo ag ko gabi-e ngato, nagdamgo si Salina. Sa anang pagsaysay, isaea kuno imaw nga prinsesa ag ro anang korona hay de color nga baeangaw. Guin daea imaw sa anang kaharian nga makit-an sa punta it baeangaw.
Sa anang pag abot, guin abi-abi imaw it mga unga nga may mga korona pareho it korte it baeangaw. Si Salina ro andang prinsesa nga guina usoy. Unga imaw ko pagsanib it eogta ag adlaw ag paagi sa baeangaw, natawo ro isaeang ka eapsag nga nakita idto sa eogta sa katawohan ni Alena, ro anang inang taga eogta.

Naghugyaw ro tanan. Nagsiga ro palibot it naga kasari-saring kolor. Mangin buhi eon man ro andang kaharian tongod may maga dumaea eon man kanda. Indi eon magbalhin ro mga kolor it baeangaw nga imaw ro naga tao it kabuhi kanda. Nagtener it mga pilang adlaw si Salina sa anang kaharian nga katumbas it pilang oras eamang iya sa eogta.

Sa anang pagbugtaw, guin sugid nana ro tanan sa anang inang si Alena. Naintindihan man ni Alena ro tanan. Kon owa pa ro baeangaw, iya sa eogta si Alena, isaeang ka daeaga ag naga bulig sa mga pobre. Kon may naga tunga nga baeangaw, naga uli imaw, paagi sa baeangaw agod imaw magdumaea sa anang kaharian.

Makaron idto si Salina sa anang kaharian. Magueang eon ro anang inang si Alena ogaling malipayon guihapon nga naga hueat sa pagbisita eon man ko anang mga unga nga prinsesa it baeangaw. /MP

No comments: