Wednesday, July 15, 2015

Sugilanon Ni Tita Linda Ni Tita Linda BelayroRo Ambisyosong Agak

Suno sa dating Governador it Aklan, Carlito S. Marquez “Owa it ginaga-id sa kapobrihan.” Rondaya rong ginbilin man sa mga isiw ko anang lolong agak nga mabuhay eon nga gin sumsuman.

Si Nor Manok hay nagbahoe sa kalisud kaibahan ko ibang mga manok.Tag bata pa imaw hay handum nana rong maeomo nga pag pangabuhi agod maka hilway sa kapigaduhan nga anang ginbugtawan. Maskin ngani abong kueang sa andang pagpangabuhi, malipayon ro mga manok. Kun amat hay nagatipon-tipon sanda ag magkinanta. Ro mga isiw hay naga sina-ut agod mabuhinan rong kaga-oy sa bilog nga adlaw it pag kinahig it pagka-on.

Apang bukon it rayang klaseng pagpangabuhi ro bo-ot ni Nor Manok. Handum nana ro maka istar sa syudad, makasamit it manamit nga pagkaon, ag makapahuway-huway sa mabahoe nga baeay. Mata-as guid rong handum ni Nor Manok. Ag sa owa guina paabuta, nakakut-kot imaw it bueawan ag brilyante sa anang pagkinahig. Nangin mato-od ro anang damgo. Nakabakae imaw it mabahoe nga baeay sa syudad. Nagpangabuhi imaw it mingko hari.

“Sadya-an gali ro pagpangabuhi it parang hari. Matsa naga pungko ka sa panganod. Nag iba man ro anang pamatasan. Owa eon imaw naga iba sa mga dating kaibahan nga manok. Nauyon eon imaw sa pangabuhi sa syudad. Ro mga dating kaibahan nga naga dangup kana agud magpangayo it bulig hay guina katak-an eon nana, busa naga uli eon lang nga masubo.

Ogaling rong tanan hay may katapusan. Umabot rong bagyo sa anang kabuhi. Isaeang ka hilong rong nagpilak ko anang upos it sigarilyo ag tumugpa sa nakatagong gasolina. Golpe nga nag ugwad ro kaeayo. Nasunog rong mga baeay ag haabot rong baeay ni Nor Manok. Pagka-aga, abo eon tana rong baeay ni Nor Manok. Uwa guid it habilin. Ro masakit pa, owa guid it nag bulig ko anang mga amigo sa syudad. Napilitan nga magbalik si Nor Manok sa lugar nga anang guin halinan. Nangayo imaw it patawad kanda eabi gid sa mga nagdangup kana nga owa nana pag buligi. Bangod puro mabuot man rong tanan nga manok, guinbaton imaw. Naghiwat it kasadyahon ro anang mga kaibahan. Bugana rong handa.May nagkanta ag rong iba hay nagsinaut. Malipayon rong tanan, apang mas malipayon sa tanan si Nor Manok. /MP

No comments: