Wednesday, July 29, 2015

Sugilanon Ni Tita Linda Ni Tita Linda Belayro


Ro Mapintas Nga Sawa

Tanan ro mga kasapatan sa kagueangan hay mahugod sa pag tinipon it pagkaun agod haum sanda pag-abot it tinguean .

Isaeang adlaw, naabutan kong kuneho nga naga kinato-eog ro sawa.

“Amigong sawa, matsa uwa ka gid nahakat. Kami tanan hay sigi eot-a nga tinipon it pagka-on. Ogaling ikaw hay naga kinato-eog pat-a.” hambae it koneho.

“Ag sin-o ka nga magpadumdum kakon? Bahala tana ako. Sigurado ako nga abu nga pagkaon kon mag-abot rong tag-uean”.  Sabat it sawa ag bumalik eon man sa anang pagkato-eog.

Sumunod nga nakapan-o hay si Bao.

“Amigong sawa, bangon eon ag mag amat-amat it tipon it pagkaon. Indi magbuhay hay tag-uean eon” padumdum man ni Bao.

“Ayaw ngani ninyo ako pagkinulita. Indi matabo nga magutoman ako sa tinguean” sabat man gihapon ni Sawa.

Ag umabot rong tag-uean. Tanan ro mga sapat hay mansig sueod sa andang mga gina estahan. Malinong tanan sanda ag uwa naga kabaeaka sa gutom bangod bastante ro andang tinipon nga pagkaon.

Samtang rong sawa hay amat-amat nga nakabatyag it gutom. Tongod uwa imaw it tinipon, nag adto imaw sa baeay ni kuneho. Nakita nana ro mga nagatumpok nga pagkaon nga tinipon ni Kuneho. Duro gid rong kalipay ni sawa bangod naka paayaw ayaw imaw it pagkaon ugaling nahapit nana ro isaeang ka lata ag nagta-o it sangag. Gulpi nga nahabugtaw rong Kuneho. Hakita nana si sawa nga gina kina-on ro anang pagkaon. Nag singgit imaw ag nagbugtaw tanan ro mga sapat. Nag-adto sanda sa baeay ni Kuneho. Nakita nanda si Sawa busog nga busog ngani gin pulihan kong tanan nga sapat sa kaakig.

Duro guid rong kahuya ni Sawa. Amat-amat imaw nga tumalikud ag uwa eon nagpakita halin kato sa mga kasapatan. /MP

1 comment:

Dr Purva Pius said...

How I Got My Loan From A Genuine And Reliable Loan Company

Hello Everybody,
My name is Mrs.Irene Query. I live in Philippines and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $150,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 2 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of$150,000.00 US. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs.Irene Query, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.


1. Your Full names:_______
2. Contact address:_______
3. Country Of Residence:______
4. Loan Amount Required:________
5. Duration:_____
6. Gender:_____
7. Occupation:________
8. Monthly Income:_______
9. Date Of Birth:________
10.Telephone Number:__________

Regards.
Managements
Email Us: urgentloan22@gmail.com