Sunday, August 08, 2010

Sugilanon Ni Tita Linda


Ni Tita Linda Belayro
May isaeang ka doktor nga sikat ko anang tiyempo. Nagbuhay imaw sa Amerika nga nag pamoeong. Sa anang pag-uli iya sa Pilipinas, abo kana nga nagpabueong. Bangod sa anang pagsikat, puro mga manggaranon ro anang nangin pasyente. Tongod naanad imaw nga puro eang manggaranon ro anang pasyente, bihira kana nga magpabueong ro mga pigado sa pangabuhi.

Isaeang adlaw, bu-ot magkonsulta ag mag pabueong kana ro isaeang ka eaeaki. Naga suksok it gisi-gisi ag mahigko nga eambong ag saewae ko ratong eaeaki.Owa pa imaw it sapatos. Pagkakita kana ko doktor, guin tueok imaw halin sa siki, hasta sa oeo.

"Doktor, pila baea ro magasto kon ipabueong ko kimo ro akon ngarang siki?" pangutana ko tawo sa doktor. Hakita ko doktor nga naga eosag ro anang siki ag naga haeok pa bangod sa impeksyon. Sa kangil-ad it doktor, nag sabat imaw. "Ham-an may limang libo ka?" Paeapaw nga hambae it doktor.

Guin butang ko eaeaki ro anang libon sa lamesa, guin bo-oe ro sang bugkos nga tangkong ag guin bo-oe ro naga balilin nga kwarta. Hinuyapan it limang libo ro doktor.

"Hayra doktor ro kwarta, kon kueang ogaling hay akon nga dugangan. Hakibot ro doktor. Owa imaw naga huna-huna nga sa likod ko gisi ag mahigko nga eambong hay may naka tago gali nga bueawanon nga tagipusuon nga naga pangayo it bulig.

Pina pungko ko doktor ro magueang. Guin tawag ro anang nars ag guin papaligos ro magueang. Nagbo-oe imaw it eambong ag saewae sa anang kwarto pati pa ro tuwalya. Anang guin pakaon ro magueang ag nag umpisa eon sanda sa konsultasyon ag pag boeong. Owa anay nana pagpaulia ro pasyente.

Tumaliwan ro daywang adlaw, guin pauli eon nana ro magueang. Guin padaehan pa nana it mga groseriya ag guin balik ro ibang kwarta, tongod owa ngani nakaubos it sang libo ro tanan nga gasto.

Parabil naghalin ro magueang, guin kangay nana tongod maeapit eon lang ro Ati-Atihan. Nag pahando ro magueang. Pag abot it bisperas it Sto. NiƱo Ati-Atihan Festival, nag abot ro magueang nga may daeang baboy, manok, ag bugas nga anang produkto halin sa uma.

Umpisa kato, permi eang naga adto ro magueang sa doktor nga may mga pasyente nga daea. Nag iba ro panan awan ko doktor halin man kato.

"Indi kita maghusga sa atong isig katawo basi sa itsura. Ro Diyos owa naga sukat kon ano ka kagwapo, ka manggaranon o kon ano ro estado it tawo sa pangabuhi. Ro anang sukatan hay ro imong tagipusuon. Ro indi makita it tawo hay hakikita it mahae nga Diyos." /MP

No comments: