Thursday, January 05, 2012

Sugilanon Ni Tita Linda


Ni Tita Linda Belayro

Si Maatag Ag Si Mahikaw


May isaeang ka tawo nga tongod sa pagtinipon ko anang manggad, naka pundar it abong mga propyedad. Edto imaw naga estar sa mabahoe nga baeay himo sa semento, bato ag saesaeon. Maatag imaw sa mga tawo nga may poder. Ogaling kon magta-o imaw hay perme nga may kabaylo.

Kon bukon it kwarta hay kadungganan. Mingko guina alsa imaw sa eangit kon Makita nana ro anang pangaean sa mga butang nga anang guin buligan. Sarado mat-a ro anang baeay sa mga naga pakalimos ag mga kubos. Busa, guina dunisan imaw it mga kilaea nana nga si Poldong mahikaw.

Sa pihak nga kayle, may isaea man nga babaye, baeo. Maatag imaw sa mga naga kinahangean, kwarta man o serbisyo. Bukas perme ro anang baeay sa mga naga dangop kana. Ro sangkiri nana nga pinangitan-an hay guina tao pa nana sa mga pigado. Maskin anong oras hambaeon imaw, haum perme imaw sa pag tabang. Busa, guina kilaea imaw kay Mariang maatag sa andang lugar.

Sa pagtiyog it kalibutan, dungan nga namatay ro daywa. Pareho sandang daywang guin padunggan paadto sa ulihing pahuwayan. Idto sanda nagkita sa puertahan it eangit sa taeatapan ni San Pedro. Una nga guin tawag ro pangaean ko baeo. Guin bukad kana ro libro it kabuhi. Pagkatapos it pagbasa kana ko anang inubrahan iya sa eogta, guin paibhan imaw sa isaeang ka nakaputi nga babaye ag guin hatod imaw sa isaeang ka mansyon. Owa nalipod sa manggaranong may donis nga Poldong mahikaw ro habaton ko baeo.

Masunod nga guin tawag ro pangaean ni Polding mahikaw. Guin basa ni San Pedro kon ano ro anang binuhatan ag kon ano ro mga kabayara, eakip ro mga kadungganan nga anang nabaton. Naga hiyum-hiyum imaw sa kalipay tongod mas pa kuno ro anang paga adtunan nga mansion ko sa ratong baeo. Pagkatapos kay San Pedro, guin ibhan imaw paadto sa isaeang ka eagi ag maisot nga payag. Indi imaw makapati nga payag gali ro para kana. Busa nagbalik imaw kay San Pedro ag naghambae.

“San Pedro, basi nagsaea ka eang sa imong listahan? Ham-an it sa maisot ako nga payag guin hatud ay abo ro akong hinimu-an idto sa eogta? Ratong baeo hay owa guid it nahimuan Ham-an mabahoe tanang mansion ro guin tao kana”. Reklamo ni Poldo.

“Tama ka, ogaling habaton man eagi nimo ro kabayaran sa imong mga guin ta-o. Napadunggan ka eon idto sa eogta. Samtang ratong baeo, nag serbisyo ta nga owa nag baton it kabayaran, busa iya nana guinbaton ro anang kabayaran”, pahayag ni San Pedro.

“Ag iya sa eangit, owa it doble nga kompensasyon kami nga guina ta-o”, paeagas pa guid nga hambae ni San Pedro. /MP

No comments: